صفحه ۵۲۹

بسمه‌تعالی

صلاحیت حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله براى مرجعیت عامه قابل هیچ‌گونه تردید نیست. این فقیه عالیقدر جامع حد اعلاى شرایط مرجعیت تامه و عامه و تقلید و ترویج از معظم‌له موجب اعلاى کلمه حق و اعزاز مسلمین است. یحیى انصارى شیرازی بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موضوع مرجعیت عامه مطلبى است که با تمام شؤون مادى و معنوى ملت اسلام سروکار دارد. کیان اسلام و کلیه حیثیات ملل اسلامى همیشه وابسته به روشن‌بینى و قاطعیت و علم و تقواى مراجع تقلید بوده و در این زمان که اسلام عزیز از همه ادوار بیشتر به رهبر واجد شرایطى محتاج است، مرجعیت عامه حضرت آیت‌الله ‌العظمى ‌الخمینى مدظله‌العالى قابل هیچ‌گونه تردید و مناقشه‌اى نیست. احمد جنتى 16349 (س ش197)

ناوبری کتاب