صفحه ۵۲۸

مراجعه کنند که علاوه بر تفوق علمى و عملی، به اوضاع جهان واقف و در قبال حوادث صابر و با شهامت هرچه تمامتر از حریم مقدس قرآن دفاع نماید و مصداق کامل: اما من کان من الفقهاء... و اما الحوادث الواقعه... باشد و فعلاً به نظر حقیر حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى بزرگ مرجع تقلید شیعه ادام‌الله‌ظله واجد چنین صفاتى هستند. ربانى شیرازى 30 ع 2/90 بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله ‌العظمى آقاى خمینى مدظله‌العالى واجد شرایط مرجعیت عامه هستند و تقلید از معظم‌له به صلاح اسلام است. غلامرضا صلواتی بسمه‌تعالی

تقلید کردن از حضرت مستطاب آیت‌الله‌العظمى خمینى دام‌ظله‌العالى جایز و بی‌اشکال است و به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. الاحقر على المشکینی

صلاحیت مرجعیت عامه حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله‌العالى از قضایایى است که قیاساتها معها و کالنار على المنار والشمس فى رابعة النهار... تأیید و ترویج و تقویت معظم‌له وظیفه شرعى هر فرد مسلمان علاقه‌مند به اسلام و مصالح مسلمین است. 1631349 قم ـ نعمت‌الله‌ صالحى نجف‌آبادی بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

وجوب حفظ حوزه اسلام و صدور دین و اعزاز و تقویت مسلمین از بدیهیات تردیدناپذیر است با مرجعیت عامه حضرت آیت‌الله‌العظمی‌الخمینى امر مذکور امکان‌پذیر می‌باشد. ابوالقاسم خزعلى 16349 بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى دام‌ظله‌العالى واجد جمیع شرائط مرجعیت است و تقلید کردن از معظمٌ‌له به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. ابراهیم امینی بسمه‌تعالی

اتباع از آراء و فتاواى آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى دام‌ ظله‌ العالی، موجب فلاح و رستگارى است. الاحقر محمد الشاه‌آبادى عفی‌عنه

ناوبری کتاب