صفحه ۵۲۷

نظریه اساتید بزرگ و حجج عظام حوزه مقدسه علمیه قم درباره مرجعیت حضرت آیت‌الله‌ العظمى خمینى دامت ‌برکاتهسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص380.

بسمه‌تعالی

محضر مقدس اساتید بزرگ و مدرسین عالی‌مقام و فضلاى حوزه علمیه قم، دامت ‌برکاتهم

محترماً به عرض محضر می‌رساند؛ رحلت حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى حکیم قدس‌سره موجب تأسف عمیق گردید. استدعا می‌شود نظریه خود را درباره مرجع تقلیدى که مقلدین معظّم‌له لازم است به وى مراجعه نمایند به‌طور مشخص و با قاطعیت بیان فرمایید.

عده‌اى از فضلا و محصلین حوزه علمیه قم
بسمه‌تعالی

صلاحیت علمى و تقوایى حضرت مستطاب آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله‌العالى براى مقام شامخ مرجعیت تقلید و حفاظت از حوزه اسلام و حمایت مسلمین محرز و بدون تردید است.4 ربیع‌الثانى 1390 الاحقر محمد موحدى فاضل بسمه‌تعالی

در مورد حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله ‌العالى از لحاظ جامعیت شرائط مرجعیت عامه و تامه تردیدى نیست و ترویج از ایشان به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. والسلام على جمیع اخواننا المؤمنین حسین نوری بسمه‌تعالی

با توجه به مراتب علمى و عملى حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله‌العالى و روشن‌بینى و مجاهدات معظم‌له صلاحیت ایشان براى مرجعیت و زعامت شیعه به نظر اینجانب محرز و ترویج و تعیین ایشان به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد.

2 ع 2/1390
حسینعلى منتظرى
بسمه‌تعالی

با توجه به مخاطراتى که براى اسلام عزیز پیش‌بینى می‌شود، لازم است مسلمانان به شخصى

ناوبری کتاب