صفحه ۵۲۶

تاریخ: 20349سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص379. شماره: 1196/21 به: کل سوم 316 عطف: 1227/316 ـ 19349

روز جارى اعلامیه‌اى تحت عنوان نظریه اساتید بزرگ و حجج اسلام حوزه مقدسه علمیه قم درباره مرجعیت عامه حضرت آیت‌الله‌العظمى خمینى فتوکپى شده به دست آمده که ربانى شیرازی، حسینعلى منتظری، حسین نوری، محمد موحدى فاضل، غلامرضا صلواتی، على مشکینی، ابوالقاسم خزعلی، نعمت‌الله صالحی، شاه‌آبادی، ابراهیم امینی، یحیى انصارى شیرازی، احمد جنتى هریک با دست‌خطى مرجعیت خمینى را ذیل آن تأیید نموده‌اند. با توجه به امریه معطوفى که مقرر گردیده نسبت به دستگیرى منتظری"س: مطرح است که یکى از علل زندانى‌نمودن حضرتعالى تلاش شما براى تثبیت مرجعیت آیت‌الله خمینى و تنظیم اعلامیه دوازده‌امضایى بود، بفرمایید چه کسانى در گرفتن این امضاها جدیت به خرج می‌دادند و چه کسانى بانى این قضیه بودند؟ ج: آن کس که پایه‌گذار این برنامه بود من و آقاى ربانى‌شیرازى بودیم، البته در این امضاها بعضى محکم و قاطع می‌نوشتند بعضى با احتیاط و ترس و لرز، مثلا آقاى ربانى‌شیرازى با اینکه قبلا از طرفداران آیت‌الله گلپایگانى بود و از ایشان ترویج می‌کرد و به من هم اصرار می‌کرد که به طرف آیت‌الله گلپایگانى بروم ولى چون انقلابى بود وقتى موضعگیریهاى آیت‌الله خمینى را دید آمد به طرف آیت‌الله خمینى و خیلى محکم دنبال مسائل راه می‌افتاد. ـ البته من و شهید مطهرى از همان ابتداى فوت آیت‌الله بروجردى نظرمان به آیت‌الله خمینى بود و ایشان را از نظر علمى از دیگران قوى‌تر می‌دانستیم ـ مرحوم آقاى ربانى‌شیرازى (رحمه‌الله‌علیه) خیلى در مسائل محکم می‌آمد، گاهى ما دونفره به اسم حوزه علمیه قم اعلامیه می‌دادیم، مرحوم محمد ما و آقاى غروى علیارى که در قم بودند خیلى در امضا گرفتنها نقش داشتند، مرحوم محمد به شکلى برخورد می‌کرد که بسا آنها جرات نمی‌کردند امضا نکنند. البته یک اعلامیه دیگر هم در این زمینه صادر کردیم؛ اعلامیه‌اى بود که من و مرحوم آیت‌الله ربانى‌شیرازى راجع به اعلمیت مرحوم امام نوشتیم و منتشر کردیم"، آیت‌الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 263 ـ 262. و ربانى اقدام شود، نظریه عالى را در مورد دستگیرى دیگر امضاکنندگان سریعاً ابلاغ فرمایند.

مهران
از طرف رمز شد. ساعت 1300 ـ 20349 زمانى

ناوبری کتاب