صفحه ۵۲

تهران ـ ساواکیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص37. تاریخ: 26642 اداره کل سوم شماره: 665

در دو روز اخیر اعلامیه استنسیل شده تحت عنوان مسلمانان غیور به امضاى چند نفر از روحانیون درجه دوم و سوم مانند آقایان خادمى ـ طبیب زاده ـ شمس‌آبادى ـ شفتى ـ ابطحى ـ علامه ـ روضاتى ـ منتظرى ـ جبل عاملى توزیع گردیده است که مطالب آن مربوط به تحریم انتخابات و تحریک مردم به عدم شرکت در رأى دادن می‌باشد حتى المقدور از پخش آن جلوگیرى به عمل آمده. صدقى

رونوشت برابر اصل می‌باشد.

اصل در کلى انتخابات دوره 21 می‌باشد

مسلمانان غیور

چون دستگاه جبار با وجود تمام اعتراضات قانونى ملت مسلمان ایران اعتنائى به خواسته‌‌‌هاى قانونى مردم ننموده و مشغول انجام ننگین‌ترین و بدترین نوع انتخابات غیر آزاد است. روحانیت به منظور اظهار تنفر عملى خود نسبت به این انتصابات مفتضح روز دوشنبه بیست و پنجم شهریورماه را تعطیل عمومى اعلام می‌نماید.

جامعه روحانیت اصفهان

به پیروى از منویات علماء اعلام و جامعه روحانیت و اعتراض نسبت به انتخابات غیر آزاد و قلابى ما روز دوشنبه 25 شهریور ماه را تعطیل عموم اعلام می‌داریم و امید است برادران عزیز کارگر هم موفق شوند در این تعطیل عمومى شرکت نمایند. بازرگانان ـ اصناف بازار ـ صنف زرگر ـ صنف فرش فروش ـ صنف قناد و قندریز ـ صنف خرازى فروش ـ صنف خواروبار فروش ـ صنف آهن فروش و مکانیک خیابان شاهپور.

بسمه تعالى

نظر به حکم واجب الاتباع مراجع تقلید آیات عظام آقاى میلانى و آقاى خوئى و آقاى شریعتمدارى و آقاى نجفى دام ظلهم به تحریم کلیه مداخلات در این انتخابات که باید اسم آنرا انتصابات گذارد؟ لازم است مراتب ذیل به عموم برادران دینى تذکر داده شود با وجودى که قاطبه علاقه‌مندان به دین نظر به حکم مراجع تقلید از گرفتن کارت انتخابى استنکاف داشته دستگاهها به انحاء مختلفه کارت‌‌هاى انتخاباتى را به عده‌اى از مردم مسلمان تحمیل نموده و مقدارى از آنها را هم به عنف و اجبار جمع آورى کرده‌اند چون تمام

ناوبری کتاب