صفحه ۵۰۶

گزارش خبر
به: 316 هاشمى رفسنجانی، دوران مبارزه، ج2 ص 967. تاریخ: 16249 از: 20 هـ 3 شماره: 14594/20 هـ 3 موضوع: جلسه عده‌اى از روحانیون در منزل توکلی

از ساعت 0700 الى 0900 روز یک شنبه 13249، جلسه‌اى با شرکت شیخ اکبر‌ ‌هاشمی، شیخ حسین کاشانی، لاهوتی، شیخ احمد توکلى کرمانی، شیخ فضل الله مهدى زاده محلاتی، سید على غیورى وشیخ جعفر شجونی، در منزل احمد توکلى تشکیل گردید. هاشمى اظهار داشت: "در منزل خمینى در قم باز است و من با سید احمد پسر آقاى خمینى و شیخ حسن و شیخ صادق که کار‌‌هاى منزل را اداره می‌کنند ملاقات کردم. در مورد حقوق و شهریه طلاب این سه نفر گفتند: آقاى خمینى سفارش نموده چنانچه مانعى نیست حقوق طلاب را بدهید. من سؤال کردم: آیا پول هست؟ آنها جواب دادند: موضوع پول مطرح نیست و موجود می‌باشد. اما چه کسى باید این پول را بدهد؟ چون هر کس این کار را بکند مورد مؤاخذه سازمان قرار خواهد گرفت." کاشانى اظهار داشت: "خوب است این پول به وسیله ربانى و منتظرى داده شود."‌ ‌هاشمى جواب داد: "من عقیده دارم فقط منتظرى این عمل را انجام دهد و اگر سؤال شد، بگوید این پول را مؤمنین داده‌اند جمع شده و باید پرداخت شود. هر کس قم رفت این مطلب را بگوید. چون فعلاً که آقاى حکیم هم مریض است، خیلى مناسب است که پول از طرف خمینى داده شود". سپس‌ ‌هاشمى گفت: "مرتضى مطهری، سید حسین طباطبایى علامه که در قم است و سید زنجانى ـ که مشارالیه نیز ظاهرا در قم می‌باشدمنظور مرحوم آیت‌الله سید ابوالفضل زنجانى است که گزارشگر شناختى از ایشان نداشته و بر پایه گمان اظهار نظر کرده است. ـ به منظور کمک به آوارگان فلسطین حساب‌هایى باز نموده‌اند که شماره‌‌‌هاى آنها به این شرح است: بانک ملى شعبه 77388، بانک صادرات شعبه مرکز 9595، بانک بازرگانى شعبه مرکز 45600» و سفارش نمود که در منابر به مردم بگویید که کمک کنند. توکلی، در پایان جلسه، اظهار داشت: "فهیم به قم مسافرت نموده و احتمالاً دوشنبه مراجعت خواهد نمود".

نظریه منبع: منبع نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات: رهبر عملیات نظرى ندارد. آسامی.

نظریه20هـ3: حساب شماره 9595 مربوط به بانک صادرات شعبه بازار می‌باشد.

ناوبری کتاب