صفحه ۴۸۰

از: 21آیت‌الله العظمى حاج سید محمدرضا گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج2، ص 244. تاریخ:21348 به:316 شماره:1460/21 موضوع: آیت الله گلپایگانی

ساعت 30ـ17 روز 20348 شخصى به نام حاج مرتضى که از تجار بازار قم می‌باشد به منزل گلپایگانى مراجعه و درباره خرید منزل با وى و همچنین فرزندش سید مهدى مذاکراتى به عمل آورد. سید مهدى خطاب به حاج مرتضى اظهار داشت بهتر است براى تعیین قیمت منزل حاج حسین را انتخاب نمائید زیرا منزل ما را که در بازار بود او قیمت‌گذارى کرده و به فروش رسانید. سپس آیت‌الله گلپایگانى گفت ما این منزل مسکونى را ماهیانه پنجهزار ریال اجاره کرده‌ایم و تاکنون بیش از چهل هزار تومان از بابت اجاره به صاحب خانه پرداخت نموده‌ایم و اکنون صاحب منزل به ما اخطار کرده که باید میزان اجاره منزل افزایش یابد با اینکه ساختمان آن مخروبه می‌باشد.

سید مهدى اظهار داشت آقا در زمستان گذشته زمین خورد زیرا این خانه حتى یک توالت حسابى ندارد و دنیا می‌گوید منزل یک مرجع تقلید فاقد توالت است. آیت الله گلپایگانى به حاج مرتضى گفت ما فعلاً 75 هزار تومان پول نقد داریم و اگر نزدمان بماند خرج خواهد شد زیرا اول ماه اگر پول شهریه طلاب کم باشد باید آن را روى شهریه بگذاریم. در این موقع سید مهدى اظهار داشت ما ماهیانه مبلغ 120 هزار تومان شهریه براى طلاب می‌پردازیم و با توجه به فرا رسیدن تابستان باید این ماه شهریه طلاب را زودتر پرداخت نمائیم. آیت الله گلپایگانى به حاج مرتضى گفت شما به اتفاق حاج حسین معامله خرید خانه را تمام کنید و ما بقیه وجه را به مدت 6 ماه یا زودتر در اختیار شما می‌گذاریم پس از خروج حاج مرتضى از منزل گلپایگانى شیخ حسینعلى منتظرى وارد شد و با گلپایگانى و سید مهدى به گفتگو پرداخت. منتظرى گفت دو روز قبل از طرف کامکار رئیس اطلاعات شهربانى قم مأمورى به درب منزل ما مراجعه و از من خواست تا به اطلاعات شهربانى بروم ولکن به او پاسخ دادم که من به شهربانى نمی‌آیم سپس آن مأمورگفت پس به سازمان امنیت مراجعه کن من مجدداً پاسخ دادم سازمان امنیت هم نمی‌روم زیرا سازمان هم عکس و هم نشانى منزل مرا در اختیار دارد مأمور مزبور سپس سؤال کرد چند روز دیگر در قم اقامت خواهى کرد من جواب دادم 15 روز در قم خواهم ماند و سپس به اصفهان عزیمت کرده و دوباره به قم مراجعت می‌نمایم. منتظرى

ناوبری کتاب