صفحه ۴۷۶

گزارش خبر
از: 20هـ3 تاریخ: 18248 به: 316 شماره: 12957/20هـ3
موضوع: جلسه هفتگى عده‌اى از روحانیونشیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص 177.

از ساعت 1300 الی1500 روز سه‌شنبه 16248 جلسه‌اى با شرکت محمد على منتظری. شیخ حسینعلى منتظری. حسین لنکرانی. شیخ حسین کاشانى خطیب. محمدرضا سعیدی. مجتبى صالحى و مجید خراسانى در منزل مرتضى صالحى تشکیل گردید. در این جلسه محمد منتظرى از شیخ حسین لنکرانى سؤال نمود اگر کسى نذر کرده باشد که مقدارى از پول خود را در بهترین راهها که امام زمان راضى باشد خرج کند چه باید بکند، لنکرانى گفت باید به سازمان الفتح برساند این نظر من است و اثبات هم می‌کنم، منتظرى اضافه نمود من با بعضى از اطرافیان دکتر مظفر بقائى تازه آشنا شده‌ام وضع بقائى چطور استدر خاطرات درباره دیدار برخى علما با دکتر مظفر بقایى آمده: "از جمله خاطرات آن زمان این است که یک شب آیت‌الله خادمى اصفهانى به من گفتند: امشب ساعت یازده بناست یک جایى برویم شما هم با من بیا، من گفتم کجا؟ گفت یک جایى است، گفتم من تا نفهمم کجاست نمی‌آیم، گفت منزل آقاى دکتر بقایى، گفتم من نمی‌آیم، گفت چرا؟ گفتم اینها الان دنبال هستند که یک بهانه و سوژه‌اى از ما بگیرند، ما کارمان کار آخوندى است، دکتر بقایى یک فرد سیاسى و حزبى است و ظاهرا با شاه و دولت بد است و ملاقات ما با او یک بهانه می‌شود، گفت اینها هم حرف دارند، گفتم حرفهایشان را به صورت مستقل مطرح کنند، گفت ما که قول داده‌ایم و می‌رویم، گفتم من نمی‌آیم؛ ایشان یک مقدار ناراحت شد، بالاخره ایشان آیت‌الله اصفهان بود ولى مع‌ذلک من آن شب با آقاى خادمى منزل آقاى دکتر بقایى نرفتم. البته بعدا دکتر بقایى جزوه خوبى راجع به آقاى خمینى و مرجعیت ایشان نوشت. ولى به هر حال آن شب من حاضر نشدم به منزل ایشان بروم، چون مثل مور و ملخ دور و بر ما ساواکیها بودند. یک روز هم علما منزل مرحوم آقاى حاج شیخ محمدرضا صالحى کرمانى نزدیک میدان امام‌حسین(ع) جلسه داشتند، تقریبا سى‌نفرى می‌شدند و من هم بودم، آنجا را محاصره کردند و می‌خواستند علما را بگیرند که بالاخره نگذاشتیم جلسه تشکیل شود و همه متفرق شدیم، یکى دو دفعه هم بعضى علما را بردند ساواک ولى چیزى طول نکشید و زود رها کردند"، ج1، ص237. ، لنکرانى پاسخ داد وضع بقائى معلوم است او به وسیله آمریکائیها روى کار آمد و نباید به وى اعتماد کرد و بعد به منتظرى نصیحت کرد که با احتیاط کار کند، لنکرانى در دنباله سخنان خود گفت بقائى از اول هم با شاه رابطه داشته و به نفع او کار کرده است. پاستور بهره بردارى شد بایگانى شود. 18348 9 نسخه تکثیر شده است.

ناوبری کتاب