صفحه ۴۶۲

گزارش خبر
تاریخ: 20148امام خمینى در آئینه اسناد، ج 14، ص300. شماره: 12276/20 ى 3 مجلس روضه‌خوانى در منزل ثقفی

قبل از ظهر روز 19/1 عده‌اى از روحانیون به منظور شرکت در مجلس روضه‌خوانى به منزل نامبرده بالا آمده بودند و بعد از خاتمه مجلس روضه‌خوانى پیرمردى که بعداً معلوم شد حسین کروى می‌باشد، خطاب به ملک واعظ اظهار داشت: شما از شیخ بهاءالدین نورى تعریف کردى در صورتى که در عالم اسلام فقط یک مجتهد وجود دارد که آن هم خمینى است. اگر آخوندها اتحاد داشته باشند دولت نمی‌توانست خمینى را تبعید کند. (خیلى باحرارت صحبت می‌کرد.) بعد گفت: جلو همه منبری‌ها می‌گویم و هر کس از خمینى تعریف نکند با او مبارزه خواهم کرد. صد حیف که ثقفى شده پدرزن خمینی، وجود ثقفى ارزش ندارد چرا باید ملک و دیگران را دعوت کند تمام آخوندها باید مثل قمى و منتظری، انوارى باشند بعد اضافه نمود: در سال گذشته رفتم قم دیدم مردم دست شریعتمدارى را می‌بوسند با صداى بلند گفتم: این مجتهدین قابلیت هیچ چیز را ندارند فقط مجتهد و نماینده امام، خمینى است آنها مرا زدند و دندان‌هایم را شکستند رفتم پیش گلپایگانى و از دست شریعتمدارى شکایت کردم و گفتم: فعلاً خمینى را تبعید کرده‌اند و شما دکان باز کرده‌اید و اگر خمینى بیاید دکان‌‌‌هاى شما بسته خواهد شد. نامبرده افزود: من از آخوند‌‌هاى دولتى بیزارم و با آنها مبارزه می‌کنم. مرد طیب بود به خاطر یک کلمه که گفت من از خمینى پول نگرفتم اعدام شد. روحش شاد. 5756 جلد 11

ناوبری کتاب