صفحه ۴۶۱

فعالیت‌‌هاى مضره در نجف‌آبادفقیه عالقیدر، ج 1، ص23. تاریخ: 19121347 منبع 316

دفتر ویژه اطلاعات اعلام داشته بود مدرسه علمیه نجف‌آباد پایگاه تبلیغات مضره می‌باشد و اعلامیه‌‌‌هاى تحریک‌آمیزى از طلاب مقیم مدرسه مذکور کشف شده و سرپرستى آن را شیخ حسینعلى منتظرى که در حال حاضر زندانى است بعهده دارد و در غیاب وى شیخ عباس ایزدى که طرفدار خمینى است مدرسه موصوف را اداره می‌کند و شخصى به نام پورنمازى وجوهات شرعى را جمع‌آورى و به طلاب می‌پردازد. بر اثر تبلیغات روحانیون افراطى اهالى نجف‌آباد نسبت به دولت بدبین شده‌اند. (س ش165) مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی

ناوبری کتاب