صفحه ۴۴۴

1ـ عبدالرحیم ربانییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص 158. 2 ـ حسینعلى منتظرى

ردیف 1ـ عبدالرحیم فرزند بمانعلى شهرت ربانى از روحانیون افراطى مقیم قم و طرفدار سرسخت آیت‌الله خمینى میباشد که فعالیت‌‌هاى مضره خود را از سال 41 در جریان تصویب ملى آغاز کرده و در تهیه و توزیع اکثر قریب باتفاق اعلامیه‌‌‌هاى مضره منتشره در حوزه علمیه قم دخالت داشته و با تحریک طلاب علوم دینى و همچنین تشکیل جلساتى با شرکت عده‌اى از همفکرانش اقداماتى علیه مصالح عالیه کشور انجام داده است.

نامبرده از سال 43 تاکنون چهار بار دستگیر و تحت پیگرد قرار گرفته و آخرین بار در تاریخ 2846 بازداشت و در مورخ 22547 بمدت دو سال محکوم شده که بعلت عدم تصویب فرجامخواهى شخص موصوف حکم مزبور قطعیت یافته است.

ردیف 2 ـ حسینعلى فرزند على شهرت منتظرى از مدرسین ناراحت و اخلالگر مقیم قم و از طرفداران جدى خمینى است.

نامبرده طى چند سال اخیر باتهام تهیه و توزیع اعلامیه‌‌‌هاى مضره، تحریک طلاب به اخلال نظم، تشکیل جلسات سرى بمنظور اخذ تصمیمات شدیدى علیه اقدامات اصلاحى دولت و اقدام بر ضد امنیت کشور دو بار دستگیر و یکبار نیز بمدت سه ماه اقامت اجبارى در مسجد سلیمان محکوم شده است.

ضمناً در تاریخ 22547 بموجب راى صادره از طرف اداره دادرسى نیرو‌‌هاى مسلح شاهنشاهى بیکسال و نیم حبس تادیبى محکوم که بعلت عدم تصویب فرجامخواهى حکم صادره قطعیت یافته است. توضیح:

نامبردگان فوق از جمله افراد ناراحت و آشوبگر میباشند که سوابق موجود مؤید این امر است و با آنکه در مورد خوددارى از ادامه رویه نامعقول آنان کراراً تذکرات لازم داده شده و در این زمینه تعهدات مکرر گرفته شده معهذا ارفاقهائى که جهت دو نفر مزبور معمول گشته موجب گردیده که نسبت بافکار قبلى خود راسخ‌تر گشته و بعوض آنکه از کردار گذشته نادم و پشیمان شوند و دست از اعمال ناصواب خود بردارند از هر فرصت استفاده نموده و جسورانه‌تر بفعالیت‌‌هاى خلاف قانون ادامه داده و سماجت دو نفر مورد بحث در این زمینه معرف افکار انحرافى و عملیات ضد مصالح مملکتى آنان می‌باشد.

ناوبری کتاب