صفحه ۴۳۸

اعلامیه جمعى از روحانیون حوزه علمیة‌ قم دربارة اعتراض به محاکمة آیت‌الله منتظرى و ربانى شیرازیبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص337.

تاریخ: 551347
دو چهره درخشان روحانى در بیدادگاه نظامی

حضرت آیت‌الله آقاى منتظرى و حضرت حجةالاسلام آقاى ربانى شیرازى که از مخالفین سرسخت استعمار و از پیکار جویان راه آزادى و استقلال می‌باشند، پس از زندان‌‌ها و تبعیدهاى پیاپى و فشارهاى متوالى سرانجام به اتهام "اقدام علیه رژیم سلطنت" در دادگاه سرى فرمایشى تحت محاکمه قرار گرفتند در صورتى که جز دفاع از قرآن و مبارزه با سلطه جابرانه امپریالیسم در ایران جرمى مرتکب نشده‌اند ولى باید دانست که حمایت از احکام مقدسه قرآن و قانون اساسی، مخالف با کاپیتولاسیون و قوانین خلق الساعه اقدام علیه رژیم است. مبارزه با استعمار و نفوذ اسرائیل در ایران، قیام برضد رژیم است، مخالفت با وطن‌فروشی، آزادى کشى و خودکامگى مخالفت با رژیم است، دلسوزى براى مردم گرسنه و ستمدیده ایران و بازگو ساختن زندگى فلاکت‌بار آنان مخالفت با رژیم است و بالاخره در فضاى اختناق‌بار ایران نفس کشیدن و در برابر زور و دیکتاتورى تسلیم نشدن اقدام علیه رژیم است. این است متد رسواى حکومتى که وقیحانه دم از اعلامیه حقوق بشر می‌زند و تظاهر به اسلام می‌کند.

ما این اعمال غیرانسانى را شدیداً تقبیح کرده و خواستار آزادى فورى و بدون قید و شرط این دو شخصیت برجسته روحانیت و دیگر آزادیخواهانى که به چنین اتهامات بی‌اساس در سیاه چالهاى زندانها به سر می‌برند می‌باشیم و نیز ادامه تبعید غیرقانونى مرجع تقلید مسلمانان قائد عظیم‌الشأن ایران حضرت آیةالله العظمى خمینى را محکوم می‌کنیم. ما بار دیگر به ملت شریف ایران بیدار باش داده و از آنان می‌خواهیم که تا فرصت از دست نرفته و ایران به سرنوشت فلسطین و بدتر از آن دچار نگردیده به ‌پا خیزند. ما علیرغم فشارهاى همه جانبه به مبارزه مقدس خود ادامه می‌دهیم و ایمان داریم که پیروزى نهایى از آن ماست. فضلا و محصلین حوزه علمیه قم،

5547

ناوبری کتاب