صفحه ۴۳۶

نامة جمعى از فضلا و محصلین حوزة علمیة قم خطاب به مجامع بین‌المللیبررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج 2، ص 335.

تاریخ: مرداد ماه 1347
کمیسیون حقوق بشر، نیویورک رونوشت: کمیته دفاع از زندانیان سیاسى ایران، پاریس.

با تقدیم درودهاى فراوان لازم می‌دانیم نظر شما را به پاره‌اى قانون‌شکنی‌ها و آزادى کشیهایى که در ایران حکم فرماست جلب نمائیم:

رژیم پلیسى و ضد دموکراسى ایران اولیه‌ترین حقوق بشرى را زیر پا گذاشته و در راه به زنجیر کشیدن خلق ستمدیده ایران هر روز به جنایاتى تازه دست می‌زند.

اخیراً دو تن از آزادیخواهان ایران حضرت آیت‌الله آقاى منتظرى و حضرت حجت‌الاسلام آقاى ربانى شیرازى را بدون کوچک‌ترین مدرک قانونى در دادگاه سرى نظامى تحت محاکمه قرار داده است.

رژیم غیرملى ایران پیش از به محاکمه کشیدن نامبردگان محترم کراراً به منزل آنان یورش برده با سلب آسایش از افراد خانواده، آن دو دانشمند معظم را دستگیر ساخته براى مدت طولانى روانه سیاه‌چالهاى زندان کرده است و ضمناً این دستگیریها توأم با قربانى و جنایتى بوده است که هر انسانى را متأثر می‌سازد. در تاریخ اول فروردین 45 مأمورین سازمان امنیت با قیافه‌اى وحشتناک بدون تشریفات قانونى وارد منزل حجت‌الاسلام آقاى ربانى می‌شوند و با ایجاد رعب و وحشت در محیط منزل ناراحتى خانواده معظم له را فراهم می‌سازند که منجر به سقط جنین و کسالت ممتد خانواده ایشان می‌شود و معظم‌له را دستگیر کرده بدون اعلام جرم و محاکمه مدت نه (9) ماه زندانى می‌کنند و نیز در 4 آبان 46، شبانه به منزل معظم‌له حمله کرده دستگیرشان می‌سازند و برخلاف موازین انسانى در شکنجه‌گاه قزل‌قلعه معظم‌له را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بالاخره پس از 8 ماه زندانى در تیر ماه 47 به محاکمه فرمایشى می‌کشند. و حضرت آیت‌الله آقاى منتظرى را در تاریخ21 فروردین 45 دستگیر ساخته و سپس در غیاب معظم‌له به خانه‌اش ریخته و کتابهاى او را غـارت می‌کنند و با کمال وقاحت و بی‌شرمى آن پیرمرد پنجاه ساله را در بازداشتگاه قزل‌قلعه تحت شکنجه‌های‌ قرون وسطایى قرار می‌دهند وچون موفق به وادار ساختن ایشان به اقراراتهامات منتسبه و بی‌اساس نمی‌شوند، آقازاده ایشان آقاى محمدعلى منتظرى را که بیش از 18 سال از عمرش نمی‌گذرد، و

ناوبری کتاب