صفحه ۴۳۳

متن تلگرام جمعى از روحانیان نجف‌آباد به آیت‌الله العظمى خوانسارى دربارة محکوم شدن آقایان منتظرى و ربانى در بیدادگاه رژیم شاهاسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص219.

تاریخ: 2241347
نجف‌آباد ـ تهران 233 105 محضر مقدس آیت‌الله العظمى آقاى خوانسارى دام ظله رونوشت: حضرت حجة الاسلام واعظ محترم آقاى فلسفی

محاکمه و محکوم نمودن حجة الاسلام آقاى منتظرى و ربانى موجب تأسف و تأثر عمیق مردم مسلمان بالاخص حوزة علمیة نجف‌آباد گردید. مستدعى است از آن مقام محترم که در رفع اتهام آقایان و آزادى فورى آقاى ربانى اقدام موثر مبذول فرمائید، موجب مزید تشکر است.

نصرالله قضایى ـ عباس ایزدى ـ سید محمود مدرس ـ عطاء الله مرتضوى ـ غلامحسین منصورـ محمد باقر حسنى ـ سید حسین موحدى ـ سید جعفر ابطحى ـ حسین امامى ـ جعفر جعفرى ـ سید ولی‌الله موسوى ـ حسین بهرامى ـ غلامحسین ایزدى ـ سید‌‌هاشم امامى ـ سید حسین‌ ‌هاشمى ـ ابراهیم توسلى ـ سید حسن‌ ‌هاشمی (س ش152)

ناوبری کتاب