صفحه ۴۲۷

خامس گذشت و عرض شد نامه شکوائیه به دادستان بدون جهت اعلامیه نامیده شده، و مستحق تعقیب، مأمورین متصدى توهینات و شکنجه‌ها هستند، نه این‌جانبان.

2ـ اظهارات متهم ردیف2 بر امضاى اعلامیه‌هاى منتشره. جواب آن در عنوان سابع گذشت و امضاکنندگان چندصد نفر بوده‌اند و نامه‌ها مشتمل بر تذکرات و انتقادات بوده و هیچ جرم نیست.

3ـ نظریه سازمان اطلاعات. مأمورین اطلاعات پیغمبر و امام نیستند و از ملکه عصمت بهره‌اى ندارند و قهراً کذب و خطا و اشتباه در آنها محتمل است رقم 4و5 مربوط است به آقاى ربانى و به من ربط ندارد.

6ـ اعتراف متهم ردیف2 در مورد پرداخت بودجه بمنظور چاپ اعلامیه‌هاى مضره، جواب آن در عنوان سابع گذشت و عرض شد پرداختى دوسه تومان براى نشر نامه‌هاى سرگشاده خیلى تفاوت دارد با عنوان پرداخت بودجه به منظور چاپ اعلامیه‌هاى مضره.

7ـ اعلامیه‌هاى موجود، و اظهارات متهمان در مورد آنها. اولا من در منزل اعلامیه‌اى نداشتم و چند اعلامیه موجود مربوط به فرزند من محمدعلى منتظرى بوده و در بازجوئیها، او به این مطلب اعتراف کرده است و ابداً به من ارتباط ندارد و ثانیاً نفس وجود اعلامیه در منزل دلیل جرم نیست هر اعلامیه و یا کتابى که نشر می‌شود موافق و مخالف قهراً آنرا می‌خوانند منتها هر کدام به یک نظر مثلا در منزل من کتب بهائیها هم وجود دارد این دلیل می‌شود که من بهائى هستم؟!

8 ـ سایر قرائن و امارات موجوده در پرونده. خوب بود این عنوان مجمل تعیین می‌شد. خوب این امور ردیف شده به عنوان دلائل اتهام، چه ربطى دارد به موضوع اتهام، و از کجاى اینها ضدیت با سلطنت مشروطه استفاده می‌شود؟! بیان آن با آقاى دادستان است.

در خاتمه تذکراً عرض می‌شود که موضوع محاکمه و محکومیت و زندان براى ما موجب شکست روحى نیست آن هم با اتهاماتى از قبیل نهب و غارت و ترور که هر کس ما را می‌شناسد می‌داند این اتهامات با هزار من سریش هم بما نمی‌چسبد ولى آقایان توجه دارند که همه اعمال و رفتار و آراء و نظریات ما و شما از کوچک و بزرگ ثبت و ضبط می‌شود و در محضر عدل الهى و دادگاه خداى عزیز قهار رسیدگى می‌شود (و وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یاویلتنا ما لهذا الکتاب لایغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصیها و وجدوا ماعملوا حاضراً و لایظلم ربک احداً) (سوره کهف) هیچ مقام و سازمانى در آنجا بفریاد ما نمی‌رسد اگر آقایان خدا و قیامت و حساب و کتاب را مدنظر دارند از مسیر حق و عدالت منحرف نمی‌شوند والسلام على من اتبع الهدى 9447 حسینعلى منتظری.

ناوبری کتاب