صفحه ۴۲۰

متن تلگرام آیت‌الله العظمى خوانسارى به علماى اصفهان دربارة بازداشت محاکمه آقایان حاج شیخ حسینعلى منتظرى و حاج شیخ عبدالرحیم ربانیاسناد انقلاب اسلامی، ج 1، ص330.

تاریخ: 541347
رونوشت تلگراف ـ تجریش ـ اصفهان حضرت آیت‌الله آقاى بهبهانی رونوشت حضرت آیت‌الله خادمی رونوشت حضرت آیت‌الله آقاى شمس آبادى دامت برکاته تلگراف شریف زیارت، از اقدام راجع به استخلاص دو نفر آقایان محترم دریغ نشده و ادامه دارد. خداوند متعال رفع گرفتارى فرماید.
احمد الموسوى الخوانسارى
(س ش147)

ناوبری کتاب