صفحه ۴۱۵

گزارش خبر
از: 383 تاریخ:25337 به: عرض می‌رسد شماره: 8 ج 75 ـ 3111/ 383
موضوع: فضل اله محلاتییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 27، ص465.

علی‌اکبر‌ ‌هاشمى رفسنجانی، محمود دعائی، طالقانی، حسینعلى منتظرى و حسن لاهوتى در یک ملاقات خصوصى پیرامون اوضاع اخیر تهران و حوادث قم مذاکراتى به عمل آوردند و طالقانى اظهار داشت فضل اله محلاتى کارگردان جریانات آشوب و سر و صداها بوده و طومار امضاءها را او جمع آورى کرده و به اتفاق بعضى از روحانیون به جنوب مسافرت کرده و با تبعیدیها صحبت نموده است. وى افزود ضمناً محلاتى از دوستان مولائى می‌باشد که از طرفداران خمینى است و به منزل فلسفى هم تردد می‌نماید.

نظریه شنبه: محلاتى از افراد ناراحت و مخالف می‌باشد.

ملاحظات 383: با توجه به اظهارات شنبه و تأیید صداقت وى به استحضار می‌رساند سید حسین رضوى طاهرى نیز پس از قرائت اعلامیه به امضاى او و سایر روحانیون به محلاتى اعتراض نموده است. مراتب جهت استحضار عالى به عرض می‌رسد. آقاى کیانى فیش بررسى گردد 31/3 در پرونده 9973 بایگانى شود.

ناوبری کتاب