صفحه ۴۱

متن تلگرام روحانیان نجف‌آباد به امام در بازداشتگاه رژیم شاهاسناد انقلاب اسلامی، ج3، ص83. تاریخ: 1541342 تهران وسیله ریاست محترم فرماندارى نظامی مرجع تقلید شیعه حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى مدظله العالی رونوشت: حضرت آیت‌الله محلاتی رونوشت: حضرت آیت‌الله قمى دامت برکاتهمادر جریان 15 خرداد 1342 تعدادى از علماء به جز امام خمینى دستگیر شدند. در این باره در خاطرات آیت‌الله منتظرى آمده است: "این نهضت یعنى نهضت روحانیت جا افتاده بود، مردمى هم بود، اگر از روحانیون افرادى هم مخالف بودند فوقش ساکت بودند، کسى علیه این نهضت آن وقت حرفى نمی‌زد، در آن زمان آقاى محلاتى خودش در شیراز محور بود، آقاى قمى هم در مشهد محور بود، منبرهاى آقاى قمى از منبرهاى آقاى خمینى هم داغتر بود، در حقیقت استان خراسان را آقاى قمى رهبرى می‌کرد، آقاى محلاتى هم در شیراز همین طور بود، در همان وقتى که اینها تصمیم گرفتند آقاى خمینى را بازداشت کنند احتمال می‌دادند که جاهاى دیگر هم سروصدا شود، به همین جهت در دو شب تعداد زیادى را بازداشت کرده بودند، حدود شصت نفر از علما را از سراسر ایران بازداشت کرده بودند منحصر به آقاى محلاتى و آقاى قمى نبود، در همان شیراز حاج آقا مجدالدین پسر آقاى محلاتى را هم بازداشت کرده بودند، آقاى قاضى طباطبایى را در تبریز گرفته بودند، افرادى مثل آقاى مطهرى و آقاى مکارم و آقاى خلخالى و آقاى فلسفى و کسانى دیگر را هم از تهران و شهرستانها گرفته بودند، به نظر خودشان افرادى را گلچین کرده بودند؛ من را هم بنا بود بازداشت کنند اما همان گونه که عرض کردم چون من در نجف‌آباد بودم و در مسجد تحصن کردیم و جمعیت زیادى هم آنجا بود براى آنها گران تمام می‌شد، و چنانکه گفتم کمیسیون امنیت تشکیل داده بودند و گفته بودند اگر فلانى را بخواهیم در این وضعیت بازداشت کنیم حداقل صدنفر کشته خواهند شد و رئیس شهربانى نجف‌آباد تهدید به استعفا کرده بود و گفته بود اگر فلانى آزاد باشد خودش مسائل را کنترل می‌کند و خون از دماغ کسى بیرون نمی‌آید، و بالاخره بازداشت من در کمیسیون امنیت استان تصویب نشده بود. منظور این است که آن سه نفر در راس بودند و الا تعداد زیادى از علما را هم دستگیر کرده بودند، از رشت آقاى ضیابرى و علم الهدى را گرفته بودند و همه اینها را برده بودند در زندان شهربانى تهران، آقاى مطهرى می‌گفت در زندان این قدر جاى ما تنگ بود که به پشت نمی‌توانستیم بخوابیم مجبور بودیم به پهلو بخوابیم، همه اینها را در ظرف دو شب گرفته بودند، تعدادى را در همان شب پانزده خرداد و تعداد دیگرى را در شب بعد، هر کس را که ممکن بود حرفى بزند دستگیر کرده بودند، البته حدود دو ماه بعد همه را آزاد کردند، آن روزى که آقاى مطهرى را آزاد کردند من تهران بودم و به دیدنش رفتم". ج1، ص 230ـ 229.

روحانیون شهرستان نجف‌آباد پس از تقدیم تحیات و ادعیه ضمن ابراز تأثر از پیشامد‌‌هاى ناگوار و اظهار همدردی، صحت و موفقیت حضرت عالى و سایر علماى اعلام و مبلغین عظام را براى اعلاى کلمه اسلام از ایزد متعال خواهانند.

عطاالله مرتضوى ـ حسینعلى منتظرى ـ نصرالله قضایى ـ غلامحسین منصور ـ عباس ایزدى ـ ابراهیم امینى ـ نعمت‌الله صالحى نجف‌آبادى ـ محمد باقر تدین ـ سید محمود مدرس ـ سید حسن حجت ـ مهدى سمندرى ـ محمدجعفر الهى ـ الاحقر حیدر یوسفیان ـ ابوالقاسم حجتى ـ اسماعیل حسنى ـ محمدحسن ناصحى ـ محمدعلى نوراللهى ـ حیدرعلى ریاضى ـ سید جعفر طباطبایى ـ محمد حبیب

ناوبری کتاب