صفحه ۳۹۳

گزارش خبر
به: 316امام خمینى در آئینه اسناد، ج 14، ص171. تاریخ: 71246 از: 21 شماره: 4641/21 موضوع: اظهارات اکبر نجفی

روز یکشنبه 221146 اکبر نجفی، یکى از طلاب نجف، در حالى که با اتوبوس از سارى به سمت تهران حرکت می‌کرد، ضمن اظهارات خصوصى اظهار نمود که مدت بیست روز است از عراق به ایران آمده‌ام و اکنون از سارى به تهران می‌روم تا با کاروان حج امامى عازم مکه بشوم. از نامبرده سؤال شد، شایع شده است که خمینى در عراق کتابى نوشته است؟ اکبر نجفى پاسخ داد کتابى به نام تحریرالوسیله در دو جلد که جلد اول آن به چاپ رسیده و اگر آن کتاب به ایران برسد و به دست مأمورین سازمان امنیت بیفتد فوراً پاره خواهند کرد. ضمناً در این کتاب فتوا دادن بعضى مسائل را مطرح کرده که از هر جهت مخالفت دارد با برنامه‌هائى که در ایران اجرا می‌شود. از وى سؤال شد آیا این کتاب تا به حال به ایران رسیده است؟ نامبرده بالا پاسخ داد من ندیده‌ام ولى به احتمال قوى گمان می‌کنم براى منتظرى نجف‌آبادى اصفهانى فرستاده باشند.

نظریه منبع: نظرى ندارد. نظریه رهبر عملیات: مفاد گزارش فوق صحت دارد. مدرس نظریه امنیت داخلی: وجود این کتاب به نام تحریرالوسیله به قلم خمینى صحت دارد و دلیل بارز بر صحت تدوین این کتاب موضوع نامه شماره 4642/21 ـ 71246 این ساواک صادره به آن اداره کل می‌باشد که اعلان شده جلد اول در نجف چاپ و به وسیله زائران و پیک‌ها به ایران آورده شده است. اصل کتاب در قم مشاهده نگردیده است. چون احتمال می‌رود نسخى براى اشخاصى از جمله حسینعلى منتظرى که فعلاً ساکن نجف‌آباد اصفهان می‌باشد، فرستاده شده باشد، مقرر فرمائید ساواک مربوطه نسبت به تحقیق صحت و سقم وجود کتاب نزد منتظرى در نجف‌آباد اقدام نمایند. روحانى

ناوبری کتاب