صفحه ۳۹۲

تاریخ: 151146فقیه عالقیدر، ج 1، ص 22. منبع 321و316

اطلاع واصله از نجف‌آباد حاکیست، حضور شیخ حسینعلى منتظرى در نجف‌آباد مایه تحریک افکار استبرخى فعالیت‌هاى آیت‌الله منتظرى در تبعیدگاه نجف‌آباد: برگزارى نماز جمعه، تدریس، فعالیت‌ عام‌المنفعه و. . . که در فرایند مبارزات سیاسى نقش اساسى داشت، سرهنگ صدقى رئیس ساواک اصفهان به مرحوم حجة الاسلام و المسلمین پورنمازى از روحانیون نجف‌آباد گفته بود: "منتظرى به اسم نماز جمعه یک پایگاه سیاسى در نجف‌آباد درست کرده است". رک: خاطرات، ص284. . چندى پیش قسمتى از حضیرة‌القدسمحل عبادت بهائیان. آیت‌الله منتظرى از زمان آتش زدن خطیرة القدس اظهار بی‌اطلاعى می‌کند: "من یادم نیست حظیرة القدس را دقیقاً کى آتش زدند، بالاخره در همان روزها بود، شب رفته بودند آنجا را آتش زده بودند، تعدادى از بچه‌‌ها تحریک شده بودند رفته بوند آنجا را شبانه آتش زده بودند، خود بهاییها بیشتر این جریان را بزرگش کردند تا مظلوم نمایى کنند"، همان، ص 182. دربارة مبارزه فرهنگى آیت الله منتظرى با فرقه ساختگى بهائیت به دفتر اول مراجعه شود). محل با حریق عمدى سوخت و بیم آن می‌رود حضور شیخ اینگونه تحریکات را بیشتر بکند. در سال‌‌هاى اخیر تغییرات عمده‌ا‌‌ى در نجف‌آباد از لحاظ فکرى بوجود آمده است. پنج سال قبل حتى یک زن بیچادر در خیابانها دیده نمی‌شد و در این مدت در اثر تأثیرات انقلاب، وضع تغییر کرده و شب 17 دى نمایش "تارتوف" که انتقاد از آخوندها است به معرض تماشا گذارده شد و دختران دانشسرا بازى کردند. حسینعلى منتظرى بعنوان سهم امام غائب هر ماه لااقل یکصد هزار ریال از منابع مختلف اخاذى می‌نماید و صرف فعالیت‌‌هاى مضر مینماید. مدرسة طلبه‌ها که بسیارى از فعالیت‌‌هاى مضر از آنجا سرچشمه میگیرد زیر نظر منتظرى است و چندى قبل بنا بود اداره اوقاف اصفهان آنجا را تحت نظربگیرد که تاکنون انجام نشده، بیم آن می‌رود که حضور منتظرى موجب تحریک آخوندها و طلبه‌ها شود و قبل از همه لازم است مدرسه طلاب ازصورت فعلى درآید و به مسئولین مربوطه تذکرى دراین مورد داده شود. (س ش136[

ناوبری کتاب