صفحه ۳۹۱

بى سیم
تلگرام
از: اصفهان تاریخ اصل: 141146 ملاحظات: 1535 تاریخ وصول:141146

316 پیرو 41310511946 سید مهدی‌ ‌هاشمى قهدریجانى فرزند سید محمد باتفاق عده‌اى از اهالى نجف‌آباد در تاریخ 111146 به ملاقات منتظرى رفته و درآنجا ضمن قرائت قطعه شعرى شعار‌‌هاى بنفع خمینى و علیه مخالفین او میدهند بعد توسط مأمورین شهربانى دستگیر و در تاریخ 141146 تحویل ساواک و با قرار قانونى بازداشت گردید.

567141146 تقوى
(س ش135)

ناوبری کتاب