صفحه ۳۹

اطلاعیهسیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 2، ص68.
تاریخ: 22342 ارزیابی: الف ـ 1

قم. بعدازظهر روز 19342 تلگرافاتى از طرف شریعتمدارى و گلپایگانى به نجف و نجف‌آباد به شرح زیر مخابره شده است.

1ـ 16 محرم الحرام 1383 ساحت آیت‌الله شاهرودى دامت برکاته آیت‌الله خمینى و محلاتى و قمى و عده‌اى دیگر گرفتار، وضع غیرعادی، التماس دعا، سید کاظم شریعتمداری.

2ـ نجف‌آباد توسط حجت‌الاسلام حاجى شیخ حسینعلى منتظرى به آقایان علماء اعلام و حجج اسلام محمدباقر تدین ـ محمود مدرسى ـ شیخ غلامحسین ذاکرى ـ عباس ایزدى ـ اسدالله ـ شیخ ابوالقاسم محبى نجف‌آبادى ـ حیدرعلى ریاحى ـ غلامحسین منصورى ـ مصطفى قاهرى ـ محمد ستارى و شیخ نصرالله قضائی. با ابلاغ سلامت، تلگراف واصل، از گرفتارى آیت‌الله خمینى و آیت‌الله محلاتى و آیت‌الله قمى و سایرین متأثر وظیفه دینى است که دراستخلاص و آسودگى آنان کوشش و اقدام شود. سید کاظم شریعتمداری. این تلگراف در پى ارسال نامه آیت‌الله منتظرى ودیگران هنگام تحصن در مسجد بازار نجف‌آباد در اعتراض به دستگیرى امام در 15خرداد 1342، به نجف‌آباد رسید، دربارة نحوة ارسال نامه خطاب به آیت‌الله شریعتمداری، رک: پانوشت س ش 4.

3ـ نجف اشرف حضرت آیت‌الله شاهرودی، نشکر تفقدکم و نقری‌الاسلام المنتظر بما احتساب الاسلام و المسلمین و نسئل الله الفرج. محمدرضا الموسوى الگلپایگانی. در پرونده تظاهرات 15 خرداد بایگانى شود. شهابی

ناوبری کتاب