صفحه ۳۸۸

رونوشت گزارش خبر شماره4212/21ـ 81146 منبع 1219آیت‌الله العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج1، ص573. موضوع: اظهارات محمدعلی‌‌هادی

در تاریخ 31146 محمدعلی‌‌هادى ضمن اظهارت خصوصى اظهار داشت منتظرى به من گفته است که من داراى سه پرونده مختلف و جدا از هم هستم و همچنین از وى سؤال نمودم شما به اجازه چه کسى به قم برگشتید. منتظرى جواب داد به اجازه خود و به کسى اعتنا نکرده‌ام. محمدعلی‌‌هادى اضافه نمود در این دفعه تبعیدى منتظرى تقریباً به نفع وى بوده است. چون بعد از آمدن او نجفى و گلپایگانى و شریعتمدارى به دیدنش رفته در حالى که در اولین مرتبه شریعتمدارى و گلپایگانى به دیدن او نرفته بودند و در آن موقع احساس شکست کرده بود. ولى این مرتبه خیلى خوشحال به نظر می‌رسد و نامبرده از فعالیت دست‌بردار نیست و حتى به طلبه‌‌‌هاى فعال خیلى پول می‌رساند و حتماً براى منتظرى از نجف‌آباد بابت وجوهات پول زیادى می‌رسد و به همین دلیل ایشان نه منبر می‌روند و نه کار دیگرى انجام می‌دهند.

نظریه منبع ـ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات. با توجه به اینکه بازدید آقایان شریعتمداری، نجفی، گلپایگانى از حسینعلى منتظرى مورد تأیید می‌باشد. لذا مفاد گزارش منبع در مورد اظهارات محمدعلی‌‌هادى که به نظر می‌رسد على محمد پور‌‌هادى باشد صحت دارد.

نظریه امنیت داخلى ـ پور‌‌هادى از عوامل منتظرى است و چون منبع در آینده با تکمیل از اطلاعات وى استفاده کنند فعلاً از تهیه مشخصات وى خوددارى شده که موجبات شناسایى منبع فرام می‌گردد. اعمال و رفتار وى تحت کتنرل می‌باشد. اصل در پرونده محمدعلى پورهادی. در پونده 9292 بایگانى شود.

ناوبری کتاب