صفحه ۳۵۵

نامه اى از زندان قزل‌قلعه بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج2، ص293.
881346
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف مراجع معظم تقلید

لازم می‌دانیم گوشه‌اى از صدها صحنه جنایات و مظالم هیئت حاکمه ایران و مسئله‌اى از هزاران مسائل جارى کشور ایران را به نظر آن حضرات برسانیم، تا شاید از میان آن نغمه‌ها، تظاهرهاى دروغ و پرده‌پوشیها، حق کشیها که توسط دستگاه و عمال خائن آن می‌شود راهى بسوى حقیقت در اختیـار شما گذاشته و مراکز قدرت‌هاى مذهبى و ملى که ممکن است تحت تأثیر تبلیغات فریبنده، خوشبینى کاذبى نسبت به این دستگاه جنایتکار داشته باشند متوجه وظایف سنگین و مسؤلیتهاى خطیرى که در مقابل این جباران دارند نمایند. چندى است که جمعى از فضلا و دانشمندان روحانى و مردم محترم بازار را به اتهام شرکت در پخش اعلامیه حضرت آیت‌الله العظمى آقاى خمینى که مضامین آن چیزى جز نصیحت و ارشاد دولت نبوده، دستگیر و در سلولهاى زندان قزل‌قلعه در سختترین شرایط در اسارت نگهداشته‌اند. خشونتها و وحشیگریهایى که سازمان امنیت در مراحل بازجویى و تحقیق در مورد این مسلمانان پاکدامن و با فضیلت از خود بروز داده است، روى شکنجه گاههاى قرون وسطائى اربابان کلیسا و دژخیمان انگیزاسیون و تفتیش عقاید را سپید کرده، بقول خودشان دوران وحشیگریهاى بختیار را در مورد مسلمانان پاک و با فضیلت تجدید کرده‌اند به چند نمونه از مظالم جلادان سازمان که نسبت به بعضى از افراد سرشناس بخاطر همین اتهام که بر فرض صحت یک عمل قانونى و انجام وظیفه‌اى مذهبى و ملى است انجام شده اشاره می‌کنیم و شما را با خدا و وجدان و مسئولیت مهمى که به خاطر در اختیار داشتن قدرت دینى دارید، واگذار می‌کنیم. در جریان بازجویى متهمان موضوع فوق الذکر کتف و دستهاى حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقاى ربانى شیرازى را براى مدت مدیدى با طناب بسته و بدون در دست داشتن کوچکترین سند و دلیل براى اتهام، ایشان را مورد تهدید و اهانت و ارعاب و اسائه ادب قرار دادند و هنوز هم ایشان در سلول بـطور انفرادى زندانى اسـت. جناب آقاى شیخ عـلی‌اکبر‌‌هاشمى رفسنجانى دانـشمند و نـویسنده و واعظ محترم را که چندى قبل دوازده ساعت زیر شکنجه‌هاى ضد انسانى بود بصرف اتهام بدون دلیل آنچنان مورد ضرب شدید قرار داد که گوش ایشان آسیب دیده است. حجت‌الاسلام آقاى حاج سید على غیورى امام جماعت مسجد پل سیمان تهران را چندین مرتبه که یک دفعه آن دوازده ساعت متوالى طول کشیده زیر ضربات شلاق و سیلى و دستبند قپانى و

ناوبری کتاب