صفحه ۳۵۲

نموده‌اند. اینها خیال می‌کنند که با تظاهر به دیندارى و مذهب و اداى تشریفات توسط یک روحانی‌نماى خریده شده (امام جمعه) سید حسن امامی. و گفتن اذان بی‌وقت! (که خود خلافى بزرگ است) از مأذنه‌‌‌هاى مساجد می‌توانند قیافه ضد دین خود را بپوشند و براى چندمین بار مسلمانان را گول بزنند.

ولى بدون شک این حیله و نیرنگ بی‌اثر خواهد ماند زیرا روحانیت و قشر عظیم مسلمانان ایران پس از آن همه ضربه‌ها که دیدند دیگر بیدار شده‌اند. هم‌اکنون مسلمانان ایران شاهد مهاجرت بسیارى از روحانیون شهرستان‌ها هستند که محل کار خود را ترک کرده‌اند و به سایر شهرها و دهات پناه برده‌اند. اگر هیأت‌حاکمه ایران نمی‌داند، بداند که اینها براى فرار از شر مأموران جلادصفت دولت که مبادا اجباراً آنان را به مجالس جشن بکشند و در نتیجه خود و دینشان را آلوده کنند فرار کرده‌اند.

گرچه ما انتظار داشتیم که علماء و وعاظ مردانه در محل کار خود بمانند و با صراحت مخالفت خویش را با این هنگامه و هنگامه‌سازان اعلان دارند ولى از همین مبارزه منفى آنان هم ستایش می‌کنیم و مطمئنیم هیچ روحانى شریف و مسلمانى حاضر نخواهد شد که با شرکت در این صحنه‌ها روح پیغمبر(ص) و امام زمان(ع) و شهداى راه اسلام را بیازارد و صریحاً اعلام می‌داریم که کسانى که خود را فروخته و به نحوى از انحاء با دشمنان دین همکارى نمایند مطرود جامعه روحانیتند.

در خاتمه تذکر می‌دهیم که بنا به نوشته تقویم منجم شهیر آقاى حاج اسمعیل مصباح در همین سال روز چهارم آبان روز "جلوس یزیدبن ‌معاویه" است همان یزیدى که جشن تاجگذارى خود را موقعى برگزار کرد که سر‌‌هاى شهداى کربلا در مجلس او حضور داشتند و خاندان پیغمبر(ص) در اسارت او بودند و اکنون فرزندان پیغمر در زندان‌‌‌هاى ایران به‌سر می‌برند. تهران ـ جامعه روحانیت (س ش126)

ناوبری کتاب