صفحه ۳۵۱

چندین نفر از جوانان فاضل و دانشمند حوزه قم مِن‌جمله آقایان صاحب‌الزمانی، فهیم، کروبی، مؤیدی، یزدانی، عمادی، ابطحى نجف‌آبادی، موسوى اصفهانی، افتخارى و موسوى همدانى را از پشت میز مطالعه به زندان هولناک قزل‌قلعه منتقل کرده و به پشت میز بازجویی‌‌‌هاى قرون وسطایى که متهم را با شلاق و زجر به صحبت و اعتراف وادار می‌کنند کشانده‌اند و عده بیشمارى را برخلاف قانون به اداره نظام وظیفه جلب نموده‌اند، چنین جشنى قطعاً مورد استقبال علاقه‌مندان به دیانت و روحانیت نیست و مطمئناً میمنت و مبارکى در آن وجود ندارد.

اصولاً جشنى که مخارج گزاف و رقم‌‌‌هاى نجومى و سرسام‌آور مخارج آن هر یک شاهیش قطره خونى از جگر فرد بینوایى از ملت است چه لطف و صفایى براى برگزارکنندگان آن که خود بهتر از همه از فقر و نکبت خلق مطلعند، دارد؟!

ممکن است ادعا شود خود صاحب جشن از این اسراف‌ها و اجحافات بی‌خبر است لذا ما این خبر اسفبار را ابلاغ نموده به عرض می‌رسانیم؛ که مأموران شیاد و بی‌رحم این دستگاه براى تأمین مخارج این هنگامه از سر هیچ دوره‌گرد و کارگر و دست‌فروش و حتى بیوه‌زن ناخوانا نگذشته ناخوانا و حتى از دهات دوردست که وسائل جشن و چراانى در آنها امکان‌پذیر نبوده توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مبالغ گزافى از انجمن ده که به اسم آبادانى و عمران، شاهى شاهى پول دهقانان فقیر و زحمتکش را که هر شاهیش قطره اشکى به دنبال داشته جمع کرده‌اند، اخاذى شده و به طور خلاصه این میلیاردها ریال به علاوه صرف نیروها و وقت‌ها که به خرج این جشن رفته سرانجام به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جیب خالى و دزد زده مردمى بیرون می‌رود که آه در بساط ندارند!!

آیا چنین جشنى فرخنده است؟ آیا چنین مردمى واقعاً در جشن و شادى شریکند؟ آیا اگر لبخندى احیاناً بر لب یک ایرانى نقش می‌بندد لبخند تمسخر نیست؟ جواب این سؤالات با کسانى است که از درد دل مردم فلک‌زده ایران باخبرند. مضحک این است که کارگردانان این تراژدى غم‌انگیز اخیراً به مساجد و معابد فشار آورده‌اند که براى آنها چراغانى و سروصدا راه بیندازند و براى ارعاب و تهدید یکى از ائمه جماعت شریف تهران حجت‌الاسلام آقاى غیورى را دستگیر کرده‌اند و خیال کرده‌اند که روحانیون محترم و واقعى به آسانى بر خلاف رضاى امام زمان(ع) دست به دست جلادان خواهند داد.

بی‌شرمى را به حدى رسانیده‌اند که به حضرت آیت‌الله‌العمى آقاى میلانى که حاضر نشده‌اند به تقاضاى تبریک گفتن جواب مثبت بدهند دستور خروج از ایران را داده‌اند و حتى پاسپورت ایشان را صادر کرده‌اند و به‌طورى که شایع است آیات عظام قم را هم به چنان وضعى تهدید

ناوبری کتاب