صفحه ۳۲

وزارت جنگ
درباره: شیخ حسینعلى منتظریفقیه عالقیدر، ج 1، ص45. شماره: 8122/2ـ21634 از: اداره لشگر 9 زرهى اصفهان، دائره رکن 2 بازگشت به شماره 11722ـ7434 رکن 2 شعبه 10.

برابر گزارش شهربانى اصفهان شیخ حسینعلى منتظرى که سن او حدود 30 سال می‌باشد هیچگونه محکومیتى در شهربانى نجف‌آباد ندارد. نامبرده فرزند حاج على و شغل پدر زارع، تحصیلات مقدماتى را در نجف‌آباد انجام داده. آنگاه مدت 6 سال دراصفهان مشغول تحصیل علوم دینى بوده و بعداً به قم عزیمت و 13 سال در حوزه علمیه قم به تحصیل اشتغال داشته. سال گذشته که آقاى شیخ ابراهیم ریاضى نماینده حضرت آیت‌الله بروجردى بدرود زندگى گفته عده‌اى از اهالى نجف‌آباد به قم عزیمت و از حضرت آیت‌الله تقاضاى تعیین نماینده دیگرى از طرف معظم‌له بجاى شیخ ابراهیم مذکور می‌نمایند. سپس آیت‌الله آقاى منتظرى را بجاى نامبرده تعیین و به نجف‌آباد اعزام می‌دارند. نامبرده اصولاً جوانى است جاه طلب و کم تجربه، شغل او در نجف‌آباد علاوه برداشتن سمت نمایندگى آیت‌الله تدریس به محصلین علوم دینى نجف‌آباد که در حدود 60 نفر محصل دارد، ضمناً در مسجد آقاى شیخ ابراهیم و بازار، ظهر و شب پیش نماز نیز می‌باشد و به احترام نمایندگى حضرت آیت‌الله وعاظ و اهالى از او اطاعت و فرمانبردارى می‌نمایند ضمناً بعرض می‌رساند بوسائل مختلفه تا این تاریخ از هرگونه تحریکات وى جلوگیرى بعمل آمده است. م. غ. فرمانده لشکر 9 زرهى اصفهان ـ سرتیپ ضرغام

ناوبری کتاب