صفحه ۳۱۹

گزارش خبر
به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص 168. تاریخ: 13446 از: 10/ ه‍ شماره: 1573

ساعت 9 مورخ 10/4 نه نفر از طلاب نجف‌آباد که در راس آنان حاج محمود مدرس و شیخ عباس ایزدى قرار داشته‌اند، به اصفهان آمده و در مسجد صدر با آقایان سید على بهبهانى و حاج آقا حسین خادمى و سید محمدرضا خراسانى تماس گرفته و گفته‌اند: شیخ حسینعلى منتظرى دو روز است که در زندان قزل‌قلعه اعتصاب غذا کرده و جانش در خطر است. مردم نجف‌آباد از این موضوع نگرانند و از روحانیون خواسته‌اند تا براى رهایى شیخ حسینعلى اقدامى به عمل آورند. سید على بهبهانى و حاج حسین خادمى و سید محمدرضا خراسانى گفته‌اند هر کارى که مناسب است ما حاضریم انجام دهیم. با سایر روحانیون هم مذاکره کنید تا تصمیم بگیریم.

نظریه منبع: در این جلسه تصمیمى در مورد این که روحانیون چه اقدامى به عمل آورند گرفته نشد.

نظریه رهبر عملیات: احتمال دارد روحانیون نجف‌آباد با کمک افراطیون مذهبى به تحریک بازاریان و کسبه نجف‌آباد پرداخته و سر و صدایى راه بیاندازند.

نظریه رئیس امنیت داخلی: طبق اطلاع عده‌اى از روحانیون قصد دارند از آقاى بهبهانى تقاضا کنند که براى استخلاص شیخ حسینعلى منتظرى اقدام کند و چنانچه مورد قبول دولت واقع نگردید روزه بگیرند و یا (اعتصاب غذا) نمایند.

نظریه رئیس ساواک: با تماس با شهربانى پیشبینى لازم به عمل آمده است. ضمناً تذکر لازم به حاج محمود مدرس و شیخ عباس ایزدى داده خواهد شد.

انفرادى حاج حسین خادمى 13/4

ناوبری کتاب