صفحه ۳۱۷

گزارش خبر به: 316 یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 19، ص 166. تاریخ: 29346 از: 10/ ه‍ شماره: 1303

پیرو: 25346 ـ 1319/10ه‍

حاج آقا حسین خادمى هنگام مراجعت از مشهد روز جمعه گذشته در قم توقف و با آیت‌الله گلپایگانى ملاقات و در مورد بازداشت حاج حسن طباطبایى قمى و داماد وى که به جزیره خارک تبعید شده‌اند سوال نموده آیت‌الله گلپایگانى در پاسخ اظهار داشته است مذاکره و اقدام شده است و دستگاه وعده داده است تا بیست روز دیگر آزاد خواهند شد تاریخ آزادى را 12446 بیان داشته است از آقاى خادمى سوال شد آیا خبرى از شیخ حسینعلى منتظرى و سید صادق روحانى دارید مشارالیه پاسخ می‌دهد منتظرى در قزل‌قلعه و سید صادق روحانى در زابل می‌باشند. ملاحظات: نظریه رئیس امنیت داخلی: دستور داده شد مطلب بالا از طریق سایر منابع هم تحقیق شود. پرونده حسین خادمی ‍31/3

ناوبری کتاب