صفحه ۳۱۵

از بخش 316فقیه عالقیدر، ج1، ص83. تاریخ 21346 گزارش درباره شیخ حسینعلى منتظری

محترماً به استحضار عالى می‌رساند، اطلاع واصله حاکى بود نامبرده بالا که در نوروز سال 45 به اتهام اقدام برضد امنیت داخلى مملکت بازداشت گردیده و در 24745 با تبدیل قرار و سپردن تعهد مبنى بر عدم خروج از حوزه قضائى تهران آزاد شده بطور غیرمجاز به عراق عزیمت نموده است لذا به ساواک خوزستان در مورد دستگیرى مشارالیه دستورات لازم صادر گردید و در مورخ 7146 هنگام مراجعت با دو نفر دیگر وسیله ژاندارمرى خسروآباد دستگیر و به مرکز اعزام گردیده است. در تحقیقاتى که از یاد شده بعمل آمد روشن گردید شخص مزبور صرفاً به منظور زیارت از طریق غیرمجاز از مرز خارج گردیده و به عراق رفته است. با توجه به مراتب و عرض اینکه اتهام او فقط عبور غیرمجاز از مرز می‌باشد و از طرفى در حدود سه ماه است که در زندان به سر می‌برد و چناچه پرونده اتهامى وى هم به مراجع قضائى احاله شود محکومیتى به مراتب کمتر از مدتى که در زندان بسر برده پیدا خواهد نمود لذا در صورت تصویب، حال که ماه‌‌هاى سوگوارى محرم و صفر خاتمه یافته با اخذ تعهد آزاد گردد. ی. مسئول بررسى ـ

ازغندی
رئیس بخش 316 ـ باصرى نیا
رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى

ناوبری کتاب