صفحه ۳۰۹

تدوین برنامه درسى آنان نیست؛ آن هم برنامه غلطى که پیداست تدوین کننده‌‌‌هاى آن اصولاً از کتب درسى مورد لزوم طلاب بی‌اطلاع بوده و با این جهالت می‌خواهند در سرنوشت ما دخالت کنند.

3) بر کسى پوشیده نیست که مداخله دولت در امور داخلى حوزه‌ها هرگز جنبه اصلاحى ندارد و نظرشان از اعلام این برنامه در درجه اول براى انعطاف اذهان جامعه روحانیت وجریان مجلس مؤسسان و تعیین نایب السلطنه و تصویبنامه‌‌‌هاى ضد قرآن که می‌دانند علماى اعلام و بیدار ایران و اعتاب مقدسه در این امور نامشروع ساکت نخواهند نشست، و در مرحله دوم براى به زنجیر کشیدن جوانمردان آزادة حوزة علمیه قم می‌باشد. دولت می‌خواهد که با مداخله در امور حوزه، روحانیون آزاد را سرکوب کرده و یک مشت دلقک‌‌هاى بی‌بند و بار ـ چاکران خانه زاد که جز کرنش، چاپلوسى و تملق در دستگاه حاکمه کارى از آنان ساخته نیست ـ را به عنوان آیت‌الله و حجة الاسلام و روحانیون واقعى به جامعه معرفى نماید. می‌خواهد با این تاکتیک نداى مردانه و آزادیبخش روحانیون آزاده را در حلقومها خفه ساخته و حوزة علمیه قم را به زنجیر بکشد تا دیگر از این مرکز اسلامى شخصیتى چون آیت‌الله العظمى خمینى مدظله به پانخیزد و در برابر قانون شکنیها، بیدادگریها و وطن فروشی‌‌هاى عمال امپریالیسم چون کوهى استوار باشد و نقشه‌‌‌هاى خائنانه و توطئه‌‌‌هاى جنایت کارانة آنان را بر ملا سازد. روى این اصول هیئت حاکمه ایران باید بداند فضلا و محصلین آزاده حوزة علمیه قم در برابر این نقشه‌‌‌هاى شوم هرگز سر تسلیم فرود نیاورده و در مقابل دشمنان اسلام زانوى عجز(به عنوان امتحان) به زمین نخواهد زد "هیهات منا الذله" و این که تهدید کرده‌اند که در صورت مخالفت، طلاب را از مزایاى قانونى برخوردار نخواهند کرد، باید بدانند جامعه روحانیت مفتخر است که تاکنون از هیچگونه مزیتى از طریق هیئت حاکمه ایران برخوردار نبوده و اکنون هم نیازى به این دستگاه ندارد و با الهام از پیام مرجع تقلید مسلمانان جهان حضرت آیت‌الله خمینى رسماً اعلام می‌داریم که از سربازى هراسى نداشته و افتخار داریم که به نظام رفته و براى بیدارى ارتش کشور ـگسستن زنجیر اسارت ـ آزادى ملت و استقلال ایران بکوشیم.

در خاتمه دستگیرى غیرقانونى حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین آیت‌الله قمى و حضرت آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله روحانى را تقبیح کرده و براى صدمین بار به هیئت حاکمه اعلام می‌داریم که با ضرب و شتم و زندان و تبعید، قتل و اعدام نمی‌توان روحانیون آزاده را از هدف مقدسشان باز داشت.

حوزة علمیة قم

ناوبری کتاب