صفحه ۳۰۷

بازگشت از نجف اشرف و بازداداشت مجددآیت‌الله منتظری، خاطرات، ج 1، ص 361.

711346

"وقتى از زندان آزاد شدم قاچاقى رفتم کربلا، در بازگشت من و آقاى حاج آقا تقى درچه‌اى و آقاى حاج شیخ عبدالله صالحى را گرفتند و آوردند زندان؛ این بازداشت در تیر]فروردین...[ ماه 1346 بود، پنج ماه ما را نگه داشتند، آقاى حاج شیخ غلامحسین جعفرى را هم از تهران گرفته و آورده بودند، ایشان آدم خیلى سرسخت و مبارزى بود، حالا پیرمرد شده است، آشیخ غلامحسین جعفرى همدانى برادر همان آقاى جعفرى بود که در کوچه رهبر در قم دکان داشت؛ و در مدت همین زندان پنج‌ماهه بود که مرحوم آقاى حاج احمدآقا خمینى را هم از مرز بازداشت و به زندان قزل‌قلعه نزد ما آوردند و حدود دو ماه در زندان بود و روحیه‌اش خیلى خوب بود و با افسران والیبال و فوتبال بازى مى‌کرد و شاد و خرم بود". (س ش108) همراه با حاج سید احمد آقا خمینی(پس از انقلاب)

ناوبری کتاب