صفحه ۳۰۱

حوزه استحفاظى آن ساواک به ایران وارد گردد خواهشمند است دستور فرمائید ضمن مراقبت‌‌هاى لازم بمحض ورود وى را دستگیر و ضمن بازرسى بدنى و لوازم او، نتیجه را سریعاً اعلام دارند.

پ
8146
از طرف ثابتى

گیرندگان: ریاست ساواک‌‌هاى کرمانشاه ـ کردستان ـ آذربایجان غربی(رضائیه) جهت اطلاع و به منظور فوق ریاست ساواک فرماندارى ایلام جهت ابلاغ و به منظور فوق ریاست ساواک قم جهت اطلاع. (س ش107[

ناوبری کتاب