صفحه ۳۰۰

از: اداره کل سومفقیه عالقیدر، ج 1، ص81. به: ریاست ساواک خوزستان(آبادان) درباره حسینعلى منتظرى فرزند حاج علی

نامبرده بالا که از روحانیون افراطى مقیم شهرستان قم و طرفدار خمینى و داراى سابقه بازداشت میباشد در اواخر اسفندماه سال 45 بطور غیرمجاز به عراق عزیمت نموده است"اساتید و روحانیان مبارز حوزه قم در آن نشست در منزل آیت‌الله منتظرى به اتفاق آراء تصمیم گرفتند که نماینده‌اى راهى نجف اشرف سازند؛ تا از نزدیک با امام گفتگو کند و رویدادها و جریانات کشور را با او در میان گذارد و از امام براى رویارویى با خطرهایى که از طرف رژیم شاه متوجه اسلام و ایران می‌باشد رهنمودهایى بگیرد و نیز براى رهبرى مستقیم نهضت اسلامى ایران از طرف امام برنامه‌هایى ارائه دهد. این رسالت مقدس به اتفاق آرا بر عهدة آیة الله منتظرى قرار گرفت و قرار شد که او به منظور گفتگو و تبادل نظر با امام هرچه سریعتر رهسپار نجف اشرف گردد. ونظریه‌ها و پیشنهادات علما و اساتید متعهد حوزة علمیة قم را نیز به امام ابلاغ کند. آیة الله منتظرى با وجود آنکه مدت کوتاهى بود که از زندان آزاد شده بود و از طرف ساواک به طور دائم زیر نظر و فشار قرار داشت، به علت احساس خطر جدى براى اسلام و استقلال ایران و اهمیت رسالتى که بر عهده داشت به نجف‌اشرف مشرف گردید و طى گفتگوهایى با امام توطئه جدید شاه و دیگر رویدادها و مسایلى را که در ایران جریان داشت به اطلاع امام رسانید. در مورد نیاز مبرم ملت ایران به رهبرى بی‌واسطه و قاطع او و راه‌هاى ارتباطى و تشکیلاتى با رهبر، مطالبى بیان داشت و رهنمودهاى لازم را گرفت. امام در این دیدار با آیت‌الله منتظرى تأکید کرد که باید هدف اصلى و اساسى مبارزه سرنگونى رژیم شاه باشد و اگر مبارزه با "لایحة حمایت خانواده" و "لایحة مجلس مؤسسان" و اینگونه امور به عنوان یک اصل مطرح گردد، به طور غیر مستقیم به رسمیت شناختن رژیم شاه و انحراف در مسیر نهضت است. از این رو صلاح ندانسته بود که صرفاً دربارة آن لایحه‌ها اعلامیه‌اى صادر کند، لیکن موافقت کرده بود که حملة سیاسى خود علیه رژیم شاه را به طور رسمى آغاز کند و نهضت اسلامى ایران را موج تازه‌اى بخشد و آتش مبارزه را شعله‌ورتر سازد. ساواک شاه با وجود آنکه تمام رفت و آمدها و مسافرت‌هاى آیة الله منتظرى را به دقت زیر نظر داشت، از مسافرت او به نجف اشرف زمانى خبردار شد که او به نجف رسیده بود. این خبر براى ساواک تا آنجا غیرمنتظره و باورنکردنى بود که تا مدتى آن را باور نداشت و گمان می‌کرد آقاى منتظرى در منزل خویش مخفى شده است و خبر مسافرت او به نجف شایعه‌اى بیش نیست لیکن آنگاه که دریافت خبر مسافرت آیت‌الله منتظرى به نجف صحت دارد. سخت به هراس افتاد و با تمام نیرو مرزهاى کشور را زیر نظر گرفت تا او را در بازگشت به ایران دستگیر کند"، بررسى وتحلیلى از نهضت امام خمینی، ج 2، ص 200. . علیهذا ضمن ایفاد یک قطعه عکس مشارالیه چون احتمال دارد یاد شده از طریق مرز ورودى

ناوبری کتاب