صفحه ۲۹۹

ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت تهرانفقیه عالقیدر، ج 1، ص80

2146

توقیراً بشرف عرض مبارک می‌رسانم آقاى شیخ حسینعلى منتظرى نجف‌آبادى که سال قبل با پسرش براى فعالیت در شایعه و تحریکات مضره در قم دستگیر شد و تقریباً سه ماه قبل آزاد شده و در نجف‌آباد این مدت را نیز فعالیت می‌کرد. چند روز قبل به طور قاچاق به عتبات عالیات مسافرت نموده است سال گذشته پیش از آن او گرفتار شود نامه‌اى راجع به تحریکات و چگونگى رفتارش معروض داشتم شاید بشرف عرض ریاست پیشین رسیده باشد اینک باز از ناحیه او خطرات شدیدى دیده می‌شود. به این دلیل که با چند نفر از همکاران ناراحت و احمق خود قاچاق به این مسافرت مبادرت نموده است و حتماً می‌خواهد با افراد خطرناک و دشمنان ایران که در خارج هستند بند و بستى نموده و حتماً دیدارهایى صورت خواهد گرفتآیت‌الله منتظرى دربارة دو سفر قاچاق به نجف سخن گفته: "دو دفعه از ایران به طور قاچاق مسافرت به نجف داشتم، مسافرت اول که با مرحوم آیت‌الله حکیم ملاقات کردم همان وقت بود که امام در ترکیه تبعید بودند و پیش از این جریان آن را به طور کامل نقل کردم، سفر بعدى وقتى بود که آقاى خمینى در نجف بودند؛ و در سفر دوم علاوه بر زیارت عتبات عالیات با آیت‌الله خمینى دیدار داشتم و چند روز در کربلا و نجف با ایشان بودیم"، خاطرات، ج1، ص 262. در این سفر در ملاقات با امام خمینى پیشنهاد می‌کند که ایشان هم چون سایر مراجع بعثه‌اى در مکه داشته باند که امام قبول نمی‌کند، رک: همان، ص 281. که اگر به موقع جلوگیرى نشود جبران ناپذیر خواهد بودی نجف‌آباد ـ خیابان اخلاقى ـ محمد حسین شریف روحانى پلاک 25خود فروخته‌اى که ساواک را از مسافرت آیت‌الله منتظرى به عراق مطلع می‌کند. در ساعت 7 روز 17/1 به بخش 316 واصل گردید. 2/ن 439 16146 آقاى صابرى 17/1 (س ش106)

ناوبری کتاب