صفحه ۲۹۲

ترغیب به فعالیتهاى عامالمنفعهفقیه عالقیدر، ج 1، ص89.

تاریخ:4 بهمن1345
بسم الله الرحمن الرحیم

قال الباقر علیه السلام، البر والصدقه ینفیان الفقر ویزیدان فى العمر ویدفعان سبعین میتة السوء. (کتاب کافی) حضرت باقر(ع) فرمود: نیکى و صدقه فقر را بر طرف و عمر را زیاد و از هفتاد مرگ بد و ناگهانى جلوگیرى میکند. برادران مسلمان!

با پیش آمد سرماى طاقت فرساى زمستان فعلی، جان بسیارى از فقراء و ضعفاء در معرض خطر است"در زمستان 1345 سرماى سختى نجف‌آباد و حومة آن را دچار فقر و ماتم ساخت. در این هنگام از دستگاه ستمگر حاکم انتظارى نمی‌رود که به درد مردم ستمدیده و بیچاره برسد، لذا آیت‌الله منتظرى کوشش نمود تا بتواند حداقل کمکى به این مردم رنجدیده بنماید"، رک: همان، ج1، ص 86. . اگر سرماى کنونى دست و پا و صورت شما و عزیزانتان را می‌سوزاند و در ناراحتى قرار گرفتهاید، خوب است به فکر مردم از کار افتاده و یا کسانى که قبلاً با مساعدت هوا بوسیله کار‌‌هاى متفرقه امرارمعاش میکردند ولى سرماى فعلى مانع کار آنها است بیفتید و فکر کنید با سرما و فقر و مرض اطفال چه میکنند! خوبست به انداز‌‌هاى که به فکر عزیزان خود هستید یک دهم آنهم به فکر اولاد و عزیزان اینگونه مردم بیپناه باشید. مسئولیت تلف بچه‌‌هاى فقراء و ضعفاء به عهده متمکنین ما مسلمانانست. لازم است هر یک از برادران دینى که تمکن مالى دارند به شکرانه نعمت سلامتى بدن، فقرائى را که در طایفه و یا همسایگى خود دارند در نظر بگیرند و بوسیله پول، آرد، ذغال، دارو و غیر ذلک به آنان کمک کنند. در این راه گذشته از صدقات مستحبه و زکوة اخوان مؤمنین شهرستان نجفآباد و حومه مجازند آنچه بابت رد مظالم عباد، بدهکارند و همچنین تا یک پنجم بدهى فعلى خود را از سهم مبارک امام علیه السلام به این مصرف برسانند. خداوند به همه شما اجر جزیل عنایت فرماید سلام و رحمت خداوند بر شما باد. 13 شوال 1386 برابر با چهارم بهمن 1345.

نجف آباد ـ حسینعلى منتظرى

ناوبری کتاب