صفحه ۲۹۰

به: 316 تاریخ:19845 از: 20 هـ/ 3 شماره:18270/ 3620 موضوع: محمدرضا سعیدییاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 1، ص 73.

در تاریخ 16845 بعد از نماز مغرب در مسجد موسى بن جعفر شخصى به نام حاج آقا تقى که مشخصاتش معلوم نشد و شغلش مداحى است با حاج محمدرضا سعیدى ملاقات، ابتدا درباره برگشتن حسینعلى منتظرى از مشهد صحبت می‌کنند و سپس محمدرضا سعیدى خطاب به حاج آقا تقى می‌گوید با مسافر فرستادم رفت. بعد از او سئوال می‌شود چه بود؟ جواب می‌دهد نامه‌اى به آیت‌الله خمینى و اضافه می‌نماید: موضوع نامه درباره آزاد شدن زندانیان و قضیة ارث و طلاق بوده که در مجلات و روزنامه‌ها نوشته‌اند و هر موضوعى که در ایران اتفاق می‌افتد ما باید به آیت‌الله خمینى اطلاع دهیم.

نظریه رهبر عملیات: حاج محمدرضا سعیدى یکى از معممین طرفدار جدى خمینى بوده و در اثر فعالیت به نفع خمینى مدتها در زندان بوده است. ملاحظات: به منبع دستور داده شد مراقب فعالیت‌‌هاى سعیدى باشد. اطلاعیه براى اداره کل سوم فرستاده شد.19845

ناوبری کتاب