صفحه ۲۸۹

شماره: 1324/303 تاریخ: 8845 فرستنده ـ ربانى شیرازی، حسینعلى منتظرى سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص182. گیرنده: نجف اشرف موضوع: روحانیون

تعداد 9 برگ اوراق تلگرافات مخابره شده به عراق که توسط ربانى شیرازى و حسینعلى منتظرى جهت آقایان خوئی، شاهرودیمرحوم آیت‌الله حاج سید محمود شاهرودی. ، حکیم، خمینی، شیرازیمرحوم آیت‌الله حاج سید عبدالله شیرازی. درخواست مخابره شده جهت هرگونه بهره‌بردارى به پیوست ایفاد می‌گردد. رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده حسینعلى منتظرى بایگانى است. در پرونده روح‌الله موسوى خمینى بایگانى شود. اوانى 23/8 959/ مـو (س ش100) عراق ـ نجف اشرف سیر مبارزات امام خمینى در آئینة اسناد، ج 11، ص183. حضرت آیت‌الله‌العظمى آقاى خمینى مدظله‌العالی

فعلاً در منزل حضرت حجت‌الاسلام واعظ محترم آقاى فلسفى دامت‌برکاته هستم و حالم خوب است. از عنایات و تفقدات حضرت‌عالى متشکرم.

حسینعلى منتظرى
تهران، خیابان ری، دردار، منزل جناب آقاى فلسفى واعظ (س ش101)

ناوبری کتاب