صفحه ۲۸۵

از: ساواک خراسانیاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص87. تاریخ: 8845 به: تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره: 8548/9هـ اداره کل سوم (316)

در تاریخ 3845 دو نفر از طلاب حوزه علمیه قم که یکى بنام منتظرى و دیگرى ربانى است بمشهد واردطى پرسش و پاسخى دربارة این سفر در خاطرات آمده است: "س: از قرار مسموع در شرایطى که حضرتعالى توسط ساواک از ماندن در قم ممنوع بودید مسافرتى به مشهد داشتید و در آنجا با آیت‌الله میلانى و آیت‌الله قمى ملاقاتهایى داشتید؛ و در ارتباط با مسائل نهضت، آقایان هاشمى‌نژاد، خامنه‌اى و واعظ طبسى را تشویق می‌کردید که به آیت‌الله میلانى نزدیک شوند؛ اگر مطالبى در این ارتباط به یاد دارید بفرمایید. ج: تا آنجا که من یادم هست آن وقت که من به مشهد رفتم یک شب با آقاى خامنه‌اى بودیم در آنجا با این تیپ یعنى آقایان خامنه‌‌اى و هاشمى‌نژاد و طبسى که با آیت‌الله قمى مربوط بودند صحبت می‌کردیم که به آیت‌الله میلانى نزدیک شوند، یکى از آقایان می‌گفت: شما این قدر میلانى میلانى می‌کنید، میلانى در مشهد مثل شریعتمدارى در قم است؛ خلاصه اینها با آیت‌الله میلانى جور نبودند ولى من و آقاى ربانى نظرمان این بود که باید با آیت‌الله میلانى گرم گرفت. در آن سفر من با مرحوم شهید سعیدى رفته بودیم مشهد و آیت‌الله میلانى آمدند به دیدن ما، و بعد از ما دعوت کردند که شب به خانه ایشان برویم، ما هم شب به منزل ایشان رفتیم، دیدیم رجالى را دعوت کرده‌اند؛ در میان آنها آقاى طاهر احمدزاده بود، مرحوم آقاى محمدتقى شریعتى پدر مرحوم دکتر شریعتى بود، حاج شیخ مجتبى قزوینى بود، از بازاریها زیاد بودند، بنا بود آقاى آقا مرتضى جزایرى از تهران براى ایشان خبر بیاورد. هر وقت با آقاى میلانى صحبت می‌شد ایشان می‌گفتند: بله بحمدالله هستند کسانى که قضایا را براى ما کاملا خبر می‌دهند، منظور ایشان همان آقا مرتضى جزایرى بود که قوم و خویش ایشان بود و دست ایشان در تهران محسوب می‌شد، و به قم و تهران رفت و آمد می‌کرد و جریانات را به ایشان گزارش می‌داد. یک روز دیگر باز ایشان(آیت‌الله میلانى) ما را براى ناهار دعوت کردند آن روز هم علماى زیادى آنجا بودند، از جمله ـ خدا بیامرزدش ـ حاج آقارضا زنجانى برادر حاج سید ابوالفضل زنجانى در آنجا حضور داشت. روزى هم آیت‌الله قمى من و آقاى ربانى را دعوت کرد و در آنجا صحبتهایى شد. خلاصه ما سعى می‌کردیم این دو بزرگوار را با یکدیگر نزدیک کنیم و دید و بازدیدهایى با همدیگر داشته باشند که تا اندازه‌اى این تماسهاى ما موثر بود. ما می‌گفتیم چون آقاى میلانى شخصیتى است و از بزرگان است آقایان ایشان را نادیده نگیرند، انقلابیون داغ مشهد گویا از ایشان مایوس شده بودند. س: آیا اختلافات بین شخص آیت‌الله میلانى و آیت‌الله قمى بود یا میان طرفداران ایشان؟ و اساسا در چه چیزى اختلاف داشتند؟ ج: در مسائل نهضت اختلاف نظر بود، آقاى قمى خیلى صریح و تند بود و رفتار آقاى میلانى با کمى دیپلماسى توام بود"، آیت‌الله منتظری، خاطرات، ج1، ص 359 ـ 358. مقرر فرمایند هر گونه سابقه‌اى از نامبردگان موجود است خلاصه آنرا ضمن بیوگرافى ملصق بعکس آنها را باین ساواک ارسال فرمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان. سرتیپ بهرامى

بهره بردارى شد. و خلاصه سابقه ارسال شد.

ناوبری کتاب