صفحه ۲۸

"روح الله الموسوى الخمینی" است که در پاسخ نگرانی‌‌هاى موجود در پى عدم حضور ایشان در قم است و علت عدم پاسخ گویى به برخى تلگراف‌ها را سانسور و نرسیدن آنها به نجف و آیت‌الله خمینى ذکر کرده است، (س ش 49).

در ادامه تبعید آیت‌الله خمینى که از ترکیه به نجف اشرف منتقل شده بود، جلسه‌اى در منزل آیت‌الله منتظرى و سپس در منزل آیت‌الله مشکینى تشکیل می‌شود (23121344)، هدف تعطیلى دروس حوزه در اعتراض به ادامه تبعید بود و تصمیم براى چاپ اعلامیه در ایام سال نو و هم چنین دیدار با علما و مراجع قم جهت تعطیل دروس که آیت‌الله منتظرى به عنوان سخنگو با عده‌اى در منزل آیت‌الله شریعتمدارى می‌روند که در آنجا مواضع تندى از سوى دو طرفِ موافق و مخالف اتخاذ می‌شود؛ علاوه بر این که آیت‌الله منتظرى این دیدار را مقدمة بازداشت خود می‌داند، آیت‌الله فاضل لنکرانى هم می‌گوید: "از کوچه آقاى شریعتمدارى که بیرون آمدیم، به آقاى منتظرى گفتم که شما آماده شو براى زندان. ایشان گفتند به چه مناسبت؟ گفتم که من نتیجه جلسه امشب را این طور می‌بینم"، (س ش 50).

سرانجام رایزنی‌ها به جایى نرسید و با مخالفت آیت‌الله شریعتمدارى که: "با حرف دو سه نفر بچه نمی‌توان درس را تعطیل کرد"، و هم چنین تدریس ایشان در فرداى آن روز، این اعتراض به تبعید آیت‌الله خمینى به جایى نرسید، (س ش 51).

ناوبری کتاب