صفحه ۲۷۸

به: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص86. تاریخ: 3845 از: 20 هـ 3 شماره: 16074/20هـ3

ساعت 2100 روز 29745 بمناسبت آزاد شدن منتظرى و ربانى از زندان در منزل محمد تقى فلسفى واعظ جلسه‌اى تشکیل و عده‌اى از بازاریها و روحانیون جهت دیدن نامبردگان در آن مجلس حضور یافته بودند"بالاخره من و آقاى ربانى را آزاد کردند ولى محمد ماند و به سه‌سال زندان محکوم شد، بعد از آزادى به دیدن آقاى خوانسارى رفتیم و از ایشان تشکر کردیم. ایشان گفتند: پس آقازاده‌تان کو؟ گفتم: آزادش نکردند، گفتند: بنا بود او هم آزاد بشود، گفتم: بالاخره آزادش نکردند؛ معلوم شد به ایشان دروغ گفته‌اند و کلاه سرمان ‌گذاشته‌اند، گویا مى‌خواستند یک ریش پهلوى خودشان داشته باشند. بعد آقاى خوانسارى به من گفتند: شما درس بگویید، مشغول باشید، مبانى‌تان را هم یادداشت کنید مورد استفاده دیگران واقع بشود؛ خلاصه خیلى تشویق کردند"، همان، ص 348. ربانى از وضع خود در زندان صحبت نمود. در این موقع سعیدى امام جماعت یکى از مساجد خیابان غیاثى از ربانى سؤال نمود دیگر چه کسانى در زندان بسر میبردند؟ گمان می‌کنم غیر از پسر آقاى منتظرى شخص دیگرى نباشدشهید محمد منتظرى همراه پدر آزاد نشد و به 3 سال زندان محکوم شد، در زندان علاوه بر مطالعة علوم دینى به فراگیرى اقتصاد و تکمیل زبان انگلیسى پرداخت و در زندان به دست آیت‌الله طالقانى معمّم شد و پس از طى محکومیت در اواخر سال 1347 آزاد شد. البته مهندس بازرگان و طالقانى که در زندان بسر میبرند هدفشان غیر از طرفداران خمینى می‌باشد.

آقاى سعیدى راجع بتساوى حقوق زن و مرد در مسائل ارث و طلاق که چندى است در روزنامه و مجلات از آن بحث می‌شود بطور خصوصى با فلسفى صحبت نمود و اظهار داشت من و عده‌اى دیگر قرار است راجع به این موضوع پافشارى کنیم و بهمه جا از جمله روحانیون نجف و همچنین آیت‌الله خمینى اطلاع دهید. فلسفى در پاسخ گفت میترسم باز هم راجع به این موضوع عده‌اى زندان بروند و مدتى مجبور باشیم براى رهائى آنان از زندان تلاش کنیم.

در مدتى که این جلسه برقرار بود از آبادان براى فلسفى تلفن شد و ویرا براى مدت ده شب سخنرانى جهت نیمه شعبان بآبادان دعوت کردند.

رونوشت برابر اصل است.

در پرونده عبدالرحیم ربانى بایگانى شود. صالحى 29845 (س ش96)

ناوبری کتاب