صفحه ۲۷۷

به: 316 تاریخ: 28745 از: 10/ه‍ شماره: 670

آقاى حسین خادمى تلگرامى به شرح زیر به تهران مخابره کرده است.

تهران توسط حجت‌الاسلام خطیب شهیر آقاى فلسفى دامت بقاء

آیت‌الله آقاى منتظری، بشارت سلامت موجب مسرت اهالى اصفهان منتظرند قبل از تشرف شما به قم به زیارت حضرت عالى رفع نگرانى نمایند. دوام ظل عالى را مسئلت می‌نمایم.

خادمى
پرونده حاج حسین خادمى

ناوبری کتاب