صفحه ۲۷۵

متن تلگرام تشکر آقایان حاج شیخ حسینعلى منتظرى و حاج شیخ عبدالرحیم ربانى شیرازى به علامه سمنانیاسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص154.

تاریخ: 2871345

تهران ـ سمنان ـ شماره 165 ک 34

حضرت آیت‌الله علامه سمنانیدربارة آیت‌الله سمنانى در خاطرات آمده است: "ایشان در سمنان سکونت داشتند و به حائرى سمنانى معروف بودند، آدم ملایى بود، فلسفه را هم خوانده بود و در فلسفه برخلاف دیگران اصاله‌الماهیتى بود؛ ایشان از کسانى بود که او را در زمان رضاخان به سمنان تبعید کرده بودند، ولى بعدا روابط آنها با حکومت خوب شده بود، یک وقت مریض شده بود علم براى او دکتر فرستاده بود و این زمینه خوش بینى او به حکومت شده بود، پسرش هم یک وقت در زمان آیت‌الله بروجردى فرماندار قم شد. خلاصه ایشان آدم ملایى بود و در آن منطقه یک وزنه محسوب می‌شد، با اینکه اول خودش تبعیدى بود ولى کم‌کم به دستگاه خوش‌بین شده بود و دولتیها هم زرنگى می‌کردند و به او احترام می‌گذاشتند و به حرفش ترتیب اثر می‌دادند، و روى همین برنامه‌ها تقریبا یک نقش واسط بین دولت و روحانیت را داشت و براى آزادى ما هم اقدام کرده بود، و از قرارى که گفته شد مرحوم آیت‌الله حاج آقا رضا صدر به ایشان نامه نوشته بود که اقدام کند"، ج1، ص 354. دامت برکاته

بحمدالله سالم و فعلاً در منزل حضرت حجة الاسلام آقاى فلسفى دامت برکاته می‌باشم، از مراحم و تفقدات حضرت عالى متشکریم.

حسینعلى منتظرى
ربانى شیرازى
(س ش95[

ناوبری کتاب