صفحه ۲۷۴

متن تلگرام تشکر آقاى حاج شیخ حسینعلى منتظرى به آیت‌الله العظمى مرعشى نجفیاسناد انقلاب اسلامی، ج2، ص115.

تاریخ: 2571345

تهران ـ م 211 ک 30 ت 25/7

حضرت آیت‌الله العظمى آقاى نجفى مدظله

فعلاً در منزل حضرت حجة الاسلام واعظ محترم آقاى فلسفى دامت برکاته هستم و حالم خوب، از عواطف و تفقدات حضرت‌عالى متشکرم.

حسینعلى منتظرى
(س ش94)

ناوبری کتاب