صفحه ۲۷۱

گذشته ازطرح چنین لایحه‌اى در مجلس، لایحه تشکیل مجلس مؤسسان وتعیین فرح به عنوان نایب‌السلطنه، آیت‌الله منتظرى را برآن داشت که جلسه‌اى در منزل خویش تشکیل دهد، تا در این رابطه تصمیم گیرى شود، (س ش 104).

بنابر آنچه که در کتاب بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى آمده است در آن نشست بنابراین می‌شود که نماینده‌اى راهى نجف اشرف شده، و با امام خمینى تبادل نظر، اطلاع رسانى و گفتگو کند که به اتفاق آراء آیت‌الله منتظرى جهت این سفر و تبادل نظر انتخاب می‌شود. ایشان در روز‌‌هاى پایانى سال 1345 بطور قاچاق از کشور خارج و وارد عراق می‌شود. ساواک هنگامى از این سفر مطلع می‌شودکه ایشان از کشور خارج شده بود بنابراین از مأموران امنیتى مرزها خواسته است پس از بازگشت دستگیر شود، (س ش 107ـ 106).

البته پیش از مسافرت به عراق دو نامه از آیت‌الله منتظرى صادر شده، یکى ترغیب به فعالیت‌‌هاى عام المنفعه در نجف‌آباد است که با توجه به سرماى شدید در زمستان 1345 خطاب به مؤمنین متمکن نگارش شده، (س ش 103)، و همچنین نامه‌اى که ایشان خطاب به یکى از نمایندگان خود در نجف‌آباد درباره رعایت مسایل حفاظتى وجوهات دهندگان. این نامه که در ملاقات احمد منتظرى با محمد منتظرى در زندان به دست ساواک می‌افتد باعث می‌شود آیت‌الله منتظرى به اتفاق احمد، دو روز در زندان قزل‌قلعه بازداشت شوند، (س ش 105).

ناوبری کتاب