صفحه ۲۶۲

از: 316یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ص82. تاریخ:13745

گزارش

درباره: تقاضاى آزادى حسینعلى منتظرى ـ

عبدالرحیم ربانى

محمد على منتظرى

منظور: محترماً آیت‌الله سید احمد خوانسارى اخیراً طى نامه‌اى بعنوان تیمسار ریاست ساواک استدعاى آزادى نامبردگان بالا را نموده است.

خلاصه پیشینه: نامبردگان بالا در ایام عید نوروز سال جارى باتهام اقدام علیه امنیت داخلی(تشریک مساعى در تهیه و پخش اعلامیه مضره ـ تهیه اساسنامه جمعیتى که مغایر با مصالح عمومى مملکت تشخیص داده شده) دستگیر و تا کنون بازداشت میباشند و طى این مدت از طریق مراجع مختلف مذهبى فعالیتهائى بمنظور آزادى آنان بعمل آمده که مثمرثمر واقع نشده و همچنین نامبردگان کراراً طى نامه‌هائى که جهت مراجع ذیصلاح نوشته‌اند اعلام کرده‌اند که چنانچه بوضع آنان رسیدگى نشود اعتصاب غذا مینمایند.

نظریه: با توجه بسوابق امر و محتویات پرونده بدلائل مشروحه زیر بمصلحت است که نامبردگان با قید تعهدى مبنى بر اینکه مدتى در قم نباشند آزاد و پرونده آنان مفتوح بماند.

چنانچه پرونده بدادگاه برود مدت محکومیت آنان بیش از این نخواهد بود (نامبردگان قریب هفت ماه است که در زندان بسر میبرند)

آزادى آنان با تعهدى که مراجع مختلف نموده‌اند از یک رشته سمپاشى و تبلیغات مضره عناصر مخالف و افراطى علیه دستگاه میکاهد.

با توجه باینکه پرونده مفتوح و نامبردگان آزادى خود را مرهون مراحم تیمسار ریاست ساواک و مراجع مختلف مذهبى که براى آزادى آنان تلاش کرده‌اند میدانند سعى مینمایند که از ادامه روش گذشته خوددارى نمایند.

ناوبری کتاب