صفحه ۲۵۷

جلسه 5 نفرى هیئت مؤتلفه اسلامى تحت سرپرستى مولائی. شیخ حسین لنکرانى به روایت اسناد ساواک، ص 113.

تاریخ: 12745

از ساعت 2000 روز 6245 جلسه 5 نفرى هیئت مؤتلفه اسلامى تحت سرپرستى مولائى با حضور مولائى و عبدالله کریمی. ابراهیمی. شیخ (جواد سراجیان) ابراهیم زارع نظرى در منزل ابراهیمى واقع در خیابان سینا ایستگاه مسجد کوچه دوم ارشد پلاک 9 تشکیل گردید. ابتدا آیاتى چند از کلام‌الله مجید بوسیله شیخ قرائت گردید سپس شیخ چند مسئله از رساله خمینى را بیان کرد و به مولائى اظهار داشت اخبار را شروع کنید. مولائى گفت اولین خبر مربوط به دست گیرى آقاى شیخ على اصغر مروارید می‌باشد چون بطور ناجوانمردى او را دستگیر و زندانى کرده‌اند من براى همین جریان با عده دیگر در منزل آیت‌الله خوانسارى جلسه داشتم و راجع به آزادى آقایان مروارید و منتظرى و ربانى و آذرى صحبتهائى به میان آوردیم. خبر دیگر اینکه آقاى وحید از قم به تهران آمده و در مسجد همت آباد بسر می‌برد و عده زیادى از طبقات مختلف به دیدن ایشان می‌روند اگر شما هم وقت کردید به دیدن آقاى شیخ حسین لنکرانى حضور یافتیم. آقاى لنکرانى تأکید کردند که حتماً به دیدن وحید برویم. مطلب دیگر در مورد پخش اعلامیه در ایام تاسوعا و عاشورا می‌باشد و اعلامیه مهم و قابل توجهى از طرف علما و روحانیون پخش خواهد شد که به صورت طومارى خواهد بود....

ناوبری کتاب