صفحه ۲۵۳

نامة آیات منتظرى و ربانى شیرازى خطاب به ریاست دادستانى ارتش و تهدید به اعتصاب غذایاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب 16، ضمیمه شماره 8.

تاریخ:3061345
بسم الله الرحمن الرحیم

تیمسار ریاست دادستانى ارتش‌ـ رونوشت اداره دادرسى ارتش. پیرو نامة مورخه 16645ـ در نامه مذکور شرحى از مظالم و خلافکاریهاى سازمان امنیت را در مورد خود متذکر شدیم متأسفانه برخلاف انتظار بدان نامه عطف توجهى نگردید بلکه از طرف سازمان تضییقات جدیدى انجام یافت سازمان تهران بدون علت ملاقات خانواده را با ما قطع کرد و سازمان قم هم در این میان خلافکارى بی‌سابقه و تازه‌اى مرتکب گردید: محمد مهدى ربانى بچه دوازده ساله را که کلیه قوانین جهانى در هر دین یا مذهب، قانون و رژیمى به واسطة صغر سن مسئول نمی‌داند بیک بهانة دروغی: (نامه از پدرت آمده بیا بگیر) به سازمان جلب نموده و در مورد پرداخت سهم امام علیه‌السلام بیکى از مراجع معظم و شناسایى عده‌اى از طلاب علوم دینى و اینکه آیا نامه‌اى از پدرت رسیده یا نه در محیط وحشتناکى با ارائه دادن نامة جعلى و دروغ پردازی‌هاى زیادى از او تحقیقات نموده و پس از اظهار بی‌اطلاعى از طرف وی، با روشهاى خشن و نشان دادن تازیانه او را ارعاب و تهدید نموده و سرانجام بعد از یقین به بی‌اطلاعى او را آزاد نموده‌اند و از طرفى به منظور ایجاد ناراحتى بیشترى در مورد خانواده این‌جانب(ربانى شیرازی) نامه‌هاى خصوصى و فامیلى که از طرف منسوبین ایشان می‌آمده برخلاف موازین قانونى سازمان ضبط نموده است. اینک که اینجانبان با مظالم و خلاف‌کاریهاى متوالى مواجه هستیم براى احقاق حق خود متوسّل به آخرین وسیلة ممکن شده و از روز دوشنبه 4745 اعتصاب خواهیم نمود و مادامیکه دو موضوع زیر انجام نیافته به اعتصاب ادامه خواهیم داد: 1ـ رفع بازداشت غیرقانونى اینجانبان و محمدعلى منتظرى 2ـ رسیدگى به خلافکاریهاى سازمان قم و تهران و اداره پست و تلگراف قم با تقدیم احترامات. حسینعلى منتظرى ـ

الاحقر عبدالرحیم الربانى الشیرازى

ناوبری کتاب