صفحه ۲۴۲

قم: آقاى گلپایگانی، آقاى شریعتمداری، آقاى نجفی

تهران: آقاى خوانساری، آقاى آشتیانی، آقاى آملی، آقاى سعیدی

مشهد: آقاى میلانی، آقاى قمی

شیراز: آقاى محلاتی، آقاى دستغیب

اهواز: آقاى بهبهانی، آقاى علم الهدی

آبادان: آقاى قائمی

همدان: آقاى معصومی، آقاى بنى صدر

اصفهان: آقاى ارباب، آقاى خادمی

سوادکوه: آقاى کوهستانی

یزد: آقاى صدوقی

تبریز: آقاى قاضی

کرمانشاه: آقاى جلیلی؛ متع الله المسلمین بطول بقائهم.

حدود 6 ماه است که در بازداشتگاه قزل‌قلعه با تضییقات شدید که تناسب با یک زندانى سیاسى ندارد و به هیچ وجه با شئون روحانیت تطبیق نمی‌کند، بازداشت می‌باشیم. با اینکه تقریباً بیش از سه ماه است که اجازه ملاقات با خانواده را دادهاند و این امر حاکى از رفیع بیم تبانى است، معذلک برخلاف قانون به منظور ادامه تضییقات و ادامه ناراحتى ما را در زندان انفرادى نگه داشتهاند.

روز اول و دوم فروردین ماه سال جاری، شهر قم شاهد جریانى شگفت‌آور و تأسف بار بود، جریانى که از روى خلافکاریها و قانون شکنی‌‌هاى مأمورین آن در تمام مراحل بازجویى پرده برمى دارد. چناچه در مورد اینجانب حسینعلى منتظرى و فرزندم محمد على منتظرى که از محصلین حوزه علمیه قم است نه تنها بدون مجوز رسمى و به بهانه پوچ بازداشت صورت گرفت بلکه ضمن بازرسى خانه که در غیاب من انجام شد، برخلاف قانون، تعدادى کتب علمى و دینى را ضبط و از وجوه شرعیه که اخیراً رسیده بود و مورد مصرف براى طلاب و سادات روى پاکت مشخص شده بود صورت بردارى و سپس آنرا نیز ضبط کردند و تا بحال در نزد آنها باقى است. در مورد بازجویى نیز از هیچگونه اهانت نسبت به مراجع بزرگ و روحانیت شیعه و ضرب و شکنجه و فحشهایى که موجب حد شرعى است نسبت به اینجانب و فرزندم خوددارى نشد چنانچه هنوز آثار صدمات جسمانى ناشى از شکنجه‌‌هاى متوالى در فرزندم باقى است. و در مورد اینجانب ربانى شیرازى بازداشت بدون احضار رسمى و مجوز قانونى صورت گرفت و علیرغم تذکرات قبلى

ناوبری کتاب