صفحه ۲۴

آزادى آیت‌الله خمینى پس از حبس و حصر قیطریه، (1811343)

آیت‌الله خمینى پس از 10 ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریه سرانجام آزاد و به قم بازگشت و مورد استقبال و دیدار مردم قرار گرفت. از شهر‌‌هاى اصفهان و نجف‌آباد و دیگر شهر‌هاى استان گروهی400 نفره جهت دیدار با ایشان به قم عزیمت می‌کنند. ساواک سرپرستى گروهى که از نجف‌آباد عازم شده‌اند را به آیت‌الله منتظرى و آیت‌الله صالحى نجف‌آبادى نسبت می‌دهد.

پس از آزادى امام، دکتر صدر وزیرکشور وقت که گویا همراه آیت‌الله خمینى به قم آمده بود ضمن نصب چراغ در کوچه‌ها و منطقة بیت امام سخنانى مبنى بر دلجویى از ایشان مطرح می‌کند تا شاید امام خمینى را از ادامة مبارزه باز دارد اما موفق نمی‌شود. آیت‌الله منتظرى این عدم موفقیت را این گونه بیان می‌دارد:

"تا اینکه ایشان پس از ملاقات با خانواده شهداى 15 خرداد و شنیدن فجایعى که دولتی‌ها به بار آوردند آن سخنرانى کوبنده را راجع به 15 خرداد کردند و این سخنرانى تقریباً تمامى رشته‌هاى آنان را پنبه کرد و این خلاف انتظار آنان بود و حتى شنیدم که پاکروان گفته بود: بنا نبود که ایشان آن جور تندى کند"، (س ش 21).

رژیم، گذشته از شخصیت سیاسى آیت‌الله خمینی، بر روى شخصیت علمى ایشان هم ـ با وجود برخى مراجع دیگر که چون ایشان به اصل مبارزه یا روش‌‌هاى آن اعتقاد نداشتند ـ حساسیت خاصى دارد؛ بر این اساس پرداخت شهریه از سوى ایشان توسط نمایندگانشان را گاه و بیگاه گزارش می‌کند. آیت‌الله منتظرى که از آیات بروجردی، شیرازی، حکیم، شاهرودى و خمینى اجازه اخذ پرداخت وجوه شرعیه دارد همواره به عنوان نمایندة آیت‌الله خمینى مورد حساسیت قرار می‌گیرد، (س ش 22).

13 آبان 1343 کاپیتولاسیون، بازداشت آیت‌الله خمینى و تبعید به ترکیه و عراق

لایحه کاپیتولاسیون که در مردادماه 1343 به تصویب سناتور‌‌هاى مجلس سنا رسید و در 2771343 به تصویب نمایندگان مجلس شوراى ملى رسیده بود؛ آیت‌الله خمینى را بر آن داشت که علاوه بر صدور اعلامیه، سخنرانى مهمى ایراد کند. سخنرانى و به ویژه اعلامیة امام در تیراژ 60 هزار در سراسر ایران منتشر شد و پس از آن ایشان بازداشت و به ترکیه تبعید

ناوبری کتاب